Saliou førstemann opp landgangen

Dette er Saliou. Han var førstemann opp landgangen, med litt hjelp av dr. Sarah, til første operasjon i Dakar, Senegal. Nå går han gå fremtiden i møte uten leppe- og ganespalte, takket være den livsforandrende operasjonen han fikk.

Les mer

Helseinnovasjon med teknologi

Teknologi kan endre både hvordan vi tenker om og får tilgang til helsetjenester. Dette kan bli gode nyheter for mennesker som bor i regioner der helsetjenester er lite tilgjengelig eller helt fraværende. Samarbeidsteknologi innen helsesektoren kan effektivisere arbeidsflyt og gi tilgang til ekspertise uavhengig av sted. For svært mange mennesker i lavinntektsland kan det være […]

Les mer