“African Voices Changemakers”

  To av Mercy Ships egne «African Changemakers” skal snakke om sine erfaringer på CNN International fra 31 januar til 3 februar.  CNN Internationals program “African Voices Changemakers” setter søkelys på spesielle mennesker som har vært spydspisser for forandring på det afrikanske kontinentet. Her kan du møte to av dem:   Dr. Fifonsi Odry Agbessi  Dr. […]

Les mer

Skuld podcast med Roger Vassnes

Mange takk til SKULD for at de setter fokus på ideelle organisasjoner og bærekraft i praksis: og for at de inkluderer Mercy Ships i dette. SKULD bidrar til P&I-forsikring på sykehusskipet vårt, «Africa Mercy”. Her kan du høre en samtale om «Charity – sustainability in practice»  med Henning Bjune, markeds- og kommunikasjonsdirektør i SKULD og […]

Les mer

Uinteressante mennesker?

I lys av hendelser i samfunnet rundt oss, samt utviklingen i åpenhet og mediebruk, er jeg takknemlig for at mental helse har fått større plass i det offentlige rom de siste ukene. Vi har alle en mental helse og det må være rom for å snakke om det. Det er underlig hvor lett vi prater […]

Les mer