Den blinde trusselen

De siste 6 ukene har forandret hverdagen til de aller fleste i den vestlige verden. Knapt noen gang har vi opplevd en sykdomstrussel som har rammet så bredt – og så blindt. Eller gjør den det? For – de som står i første rekke for å hjelpe – er de som rammes mest. Alle de […]

Les mer