fbpx

"Africa Mercy"

– Har tjent nasjoner i Afrika siden 2007

Mer enn et skip – mye mer enn et sykehus

Med «Africa Mercy» leverer Mercy Ships et førsteklasses sykehus med et kontrollert, sikkert og rent miljø for pasienter og frivillige – operativt fra dag èn når vi ankommer et nytt land. 

 Årlig utføres det flere tusen operasjoner om bord. Sykehuset har CT-skanner, røntgenutstyr, laboratorium og en enhet for fjerndiagnose. Om nødvendig kan diagnoser overføres via et satellittsystem om bord til spesialistkolleger i andre land.
 

Historie

«Africa Mercy» ble kjøpt i 1999. På det tidspunktet het skipet «Dronning Ingrid» og hadde seilt som jernbaneferge mellom Danmark og Sverige. En stor gave fra Stiftelsen Balcraig gjorde kjøpet mulig. «Dronning Ingrid» ble omdøpt til «Africa Mercy» av Norma Major i april 2000.

Det kostet 30 millioner kroner å bygge om skipet til et sykehusskip. Dette ble finansiert av gaver fra Oak Foundation, Balcraig Foundation, andre stiftelser og gaver fra bedrifter og individuelle bidragsytere. Ombygningen ble gjennomført på verftet A & P Shipyard i England, og var først ferdig i mars 2007. Det var på det tidspunktet den største ombygningen av sitt slag i Storbritannia.

Flytende sykehus

Sykehuset dekker det meste av arealet der jernbaneskinnene engang var – ca. 1200 kvadratmeter. Sykehuset har fem operasjonsstuer, en oppvåkning- / intensivavdeling, og avdelinger med totalt 80 senger til pasienter.

Alt helsepersonell som bemanner sykehuset er frivillige som jobber gratis og som dekker kostnader til egen reise, kost og losji. Driften av sykehuset er dekket av gaver fra private givere. Derfor kan vi tilby gratis operasjoner til pasienter uten andre alternativer. Dette er de vanligste operasjonene vi gjør:

 • Øyekirurgi (mest grå stær)
 • Fjerning av svulster
 • Leppe- og ganesapalteoperasjoner
 • Ortopedi
 • Plastiskkirurgi; rekonstruksjon av ansikter og brannskader
 • Brannskadeoperasjoner
 • Fistula – rekonstruksjon etter fødselsskader.

Sykehuset har CT skanner, egen røntgenavdeling og eget laboratorium.

Mannskapet og overnatting

«Africa Mercy» har plass til en besetning på ca 450. Mannskapet består av maritimt og teknisk personell som har ansvar for drift og vedlikehold av skipet, helsepersonell som bemanner sykehuset og mange frivillige i et utall av støttefunksjoner; bysse, renhold, resepsjon, og ulike administrative stillinger. Skipet bemannes av frivillige fra mer enn 60 ulike nasjoner. Mer enn ti tusen frivillige har tjenestegjort om bord siden starten i 2007. «Africa Mercy» har 481 soveplasser fordelt på 24 familielugarer, 29 tomanns lugarer, enkeltmanns- og felleslugarer.

Sikkerhet

Skipet er utstyrt med et automatisk sprinklersystem og et røykvarslersystemet identifiserer den nøyaktige plassering av kilden ved en eventuell brann. I maskinrommet er det et slukkesystem basert på CO²  er svært effektivt i tilfelle brann. Det er dedikert sikkerhetspersonell på broen 24 timer i døgnet, syv dager i uken. De støttes av CCTV og annet utstyr rundt på skipet. Kritiske områder som broen og maskinene er låst.

Ofte stilte spørsmål

 • Lysarmaturene har energieffektivt led-lys.
 • Lavt svovelinnhold i drivstoffet bidrar til å redusere forurensning
 • Vi seiler med lave hastigheter mellom havner for å redusere karbonutslipp
 • Vi følger internasjonale standarder (MARPOL 73-78) som regulerer hva skip gjør med avfall, olje, kloakk, søppel og luft forurensing.

Mercy Ships følger maritime industristandarder som regulerer hva skipene gjør med avfall, olje, kloakk, søppel og luftforurensning. En av disse er den internasjonale konvensjonen for forebygging av forurensning fra skip (MARPOL 73-78) . I tillegg til dette bruker Mercy Ships marine drivstoff som møter krav fra den intenasjonale maritime organisasjonen (IMO). Skipene seile også med lave hastigheter mellom havner for å minimere karbonutslipp.

Mercy Ships ankommer ulike nasjoner etter invitasjon fra deres respektive regjeringer. Før skipets ankomst samarbeider vi med helsedepartementet for å identifisere hva slags behov det er i landet og i hvilken grad vi er i stand til å støtte, forsterke og bidra til forbedring av landets helsevesen.

I mer enn 40 år har vi Mercy Ships basert driften vår på to typer frivillige: Folk som gir gaver for å finansiere driften og frivillige som reiser ut for å bemanne skipene våre.

Det er en modell som fungerer glimrende. Det er mange som reiser ut igjen og igjen. Når de som jobber ombord dekker sine egne kostnader, gjør det at vi kan gi gratis operasjoner til mange flere mennesker. Og det er jo det som er hele hensikten med arbeidet vårt. Alle som gir pengestøtte eller reiser som frivillige gjør det for å hjelpe mennesker som har store lidelser; enorme svulster i ansiktet, deformerte bein, store brannskader, barn (og voksne) med leppe-/ ganespalte.

Frivillige gaver til Mercy Ships går til å dekke alle kostnader knyttet til operasjonene ombord. Skipet er som en liten by, og det er mange kostnader som skal dekkes for at vi skal kunne holde operasjonene igang

Direkte kostnader til operasjonene som strøm, bandasjer og annet forbruksmateriell.
Innkjøp og vedlikehold av avansert medisinsk utstyr.
Alle kostnader knyttet til driften av skipet; drivstoff, vedlikehold, inventar, forbruksmateriell osv.
Transportkostnader knyttet arbeid med å finne pasienter og kjøre dem til skipet.
Lønn til maritime dagarbeidere fra vertsnasjonen.

«Global Mercy» ™ vil ha kapasitet til 199 pasienter. Dette er pasienter som i all hovedsak trenger en operasjon. Vi har en rekke ulike pasientgrupper:

Leppe-/ ganespalte
Svulster
Brannskader
Ortopediske pasienter (klumpfot, ekstremt skjeve bein, arm- og håndskader)
Kvinner med fødselsskader
Vi har pre- og postoperativ avdeling, radiologisk avdeling (med røntgen- og CT-skanning), rehabilitering og poliklinisk avdeling. I tillegg har vi akuttmottak, isolat og egne senger der pårørende kan være med å gi pleie til pasientene.

«Arica Mercy » til kai i Cotonou, Benin

Spesifisjoner
Lengde 152 meter
Bredde 23,7 meter
Dybde 6 meter
Tonnasje brutto 16 572
Lastekapasitet 1,724 m³
Mannskap 474
Motorer 4 x Warsila 6L32
med 2 x ABB Azipods
Bygget 1980 Helsingør, Danmark
Klassifikasjonsselskap Bureau Veritas
Flagg Malta

Våre skip er lastet med

Global Mercy

er verdens største sykehusskip, og har sitt virke blant verdens aller fattigste i Afrika. Over 600 frivillige fyller hvert år skipet, og sykehuset ombord forvandle liv for tusenvis hvert eneste år.

Storkjøkken, bakeri og kafé

«Global Mercy» er som en liten by med soveplass til et mannskap på 641 personer. Skipet er bygget slik at det er plass til 950 mennesker ombord på daglig basis. Det er omtrent like mange som et middels stort lokalsykehus her i Norge. Hvert år tjenestegjør det omlag 1500 frivillige for Mercy Ships, når vi nå skal bemanne to skip vil vi ha behov for mer enn 3000 frivillige.

Lugarer og fellesrom

Vi har lugarer i alle størrelser, og de er koselige. De fleste av våre mannskaper vil dele en lugar og et bad med flere frivillige.

Par og familier har egne lugarer, og enkeltlugarer for våre sjøoffiserer.

Det er flere ulike oppholdsrom for sosialt felleskap og for små og store samlinger.

Utdanningssenter

Utdannings-senter

Få dager etter at skipet vårt legger til kai, begynner vi å operere pasienter. Men samtidig begynner vi også å utdanne lokale kirurger og sykepleiere til å utføre operasjoner selv. Når skipet seiler til neste havn, etterlater vi oss helsepersonell som kan fortsette å gi kirurgisk hjelp til sine landsmenn.

Forsyninger, logistikk og IT

Når et sykehus med flere hundre pasienter skal forsynes med alt fra gasbind og kompresser til måltider, røntgenapparater og avansert IT-utstyr, trengs det folk som kan sørge for at alt fungerer og er tilgjengelig på rett sted til rett tid. Hvis ikke disse funksjonene er på plass, ville det ikke være mye annet som fungerte om bord.

Operasjonsstue

Operasjons-stue

Skipets hjerte er operasjonsstuene. Det er her menneskers liv bokstavelig talt forvandles. «Global Mercy» har seks operasjonsstuer der vi opererer brannskader, retter ut armer og bein, fjerner svulster, rekonstruerer deformerte ansikter, gir synet tilbake og flere andre operasjoner. Våre pasienter kommer om bord på skipet med håp og forlater skipet med nytt liv.

Maritim besetning

Selv om våre sykehusskip ligger store deler av året til kai, trenger vi likevel å fylle en rekke maritime funksjoner som på vanlige skip. Om bord er det kaptein, styrmenn, maskinister og matroser. Det er mye teknikk og mekanikk som må fungere hundre prosent når skipet seiler fra havn til havn og må driftes også ved kai.

Rehabilitering

Rehabili-tering

Ofte er det kirurgiske inngrepet bare en liten del av behandlingen til pasientene våre. Noen trenger en diett av ekstra næringsrik mat i forkant, for å bygge opp kroppen sin til å tåle en operasjon, og mange trenger måneder med opptrening etter operasjonen. Det gjelder særlig alle dem som har operert føtter og ben. De kan trenge over flere måneder med opptrening før de forlater skipet. Det er en av årsakene til at vi ligger til kai i ti måneder i hvert land. 

En unik skipsflåte

Rundt fem milliard mennesker mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. Over 75% av folk bor i nærheten av en havneby. Med verdens største sivilie sykehusskip, kan Mercy Ships være med til å gjenopprette helse og verdighet. Frivillig profesjonelt mannskap gir gratis grunnleggende omsorg og kirurgi. + 590 havnebyer besøkt + 2,71 millioner mennesker direkte berørt + 40 års tjeneste

Global Mercy

"Global Mercy"

Verdens største sivile sykehusskip

Credit Photo: Mercy Ships; Aerial photos of the Africa Mercy sailing into Tenerife in July 2013
Har tjent nasjoner i Afrika siden 2007
Caribbean_Mercy_baringt_6

"Caribbean Mercy"

«Caribbean Mercy» har vært i tjeneste i de karibiske øyer
The-Anastasis-being-towed-photo-3

"Anastasis"

«Anastasis» var Mercy Ships’ første skip.

Hvorfor vi gjør det vi gjør

Ifølge Lancet-kommisjonens rapport om global kirurgi, dør 16,9 millioner mennesker hvert år av mangel på trygg kirurgi. Det er over tre ganger så mange som dør hvert år av HIV, malaria og tuberkulose til sammen.

I tillegg lever milliarder av mennesker med kronisk smerte, økonomisk krise og sosialt stigma på grunn av skader og deformeringer som kunne vært ordnet med kirurgi. Behovet for betydelig vekst i kirurgisk
kapasitet og trening er enormt. Dette er kirurgi-krisen.

1 Mill

16,9 millioner * mennesker kommer til å dø årlig uten tilgang til kirurgi. 

* Lancet Global Surgery 2030 Report

1 %

Over 93 % av befolkningen i Afrika sør for Sahara mangler profesjonell kirurgi når de trenger det.

1 %

Over 73% av verdens befolkning bor i nærheten av en havneby

Hvorfor bruker vi sykehusskip

Et skip er den mest effektive plattformen for å levere høyteknologiske og moderne sykehustjenester til områder hvor rent vann, elektrisitet og medisinske fasiliteter er svært begrenset eller ikke-eksisterende.

Samtidig – med mer enn 73 % av jordens befolkning som bor nærmere enn 160 kilometer fra kysten, har vi mulighet til å nå enda flere med våre gratis sykehustjenester. Mange land mangler rent vann, sikker strømforsyning, medisinske fasiliteter og helsepersonell.

Våre skip er førsteklasses sykehus med et kontrollert, sikkert og rent miljø for pasienter og frivillige – operativt fra dag èn når vi ankommer et nytt land.

Verdens største sivile sykehusskip

«Global Mercy blir verdens største sykehusskip, og skal ha sitt virke blant verdens aller fattigste i Afrika. Over 600 frivillige fyller hvert år skipet, og skal forvandle liv for tusenvis hvert eneste år.

 

Sykehustjenester

16,9 millioner* mennesker kommer til å dø årlig uten tilgang til kirurgi.  Over 93 % av befolkningen i Afrika sør for Sahara mangler profesjonell kirurgi når de trenger det. Over 75% av folk bor i nærheten av en havneby. Med verdens største sivilie sykehusskip, kan Mercy Ships være med til å forvandle liv for tusenvis hvert eneste år.

* Lancet Global Surgery 2030 Report

Rekonstruerende ansiktskirurgi

Godartede svulster som vokser og leppe- og ganespalte kan forårsake store og livstruende problemer.

Brannskadeoperasjoner

Mercy Ships opererer og behandler mange brannskadde, svært ofte små barn.

Ortopedi

Mercy Ships opererer ofte skjelettskader, benskjevheter og klumpfot, i tillegg til at vi bidrar med opplæring og oppfølging.

Fødselsskader

Kvinner som har opplevd traumatiske fødsler kan få nytt liv ved operasjoner og veiledning.

Generell kirurgi

Mercy Ships gir bedre helse med bl.a. brokkoperasjoner og strumabehandling slik at familieforsørgere igjen får muligheten til å være yrkesaktive.

Øyeoperasjoner

Blindhet pga. grå stær er et stort problem i Afrika. Mercy Ships har spesialisert seg på å behandle dette og en ti minutters operasjon kan gi et nytt liv.

Tannbehandling

Mercy Ships har et spesialisert tannhelseprogram. Både utførende og forebyggende.

Lindrende pleie

Noen pasienter kan vi ikke redde. Her gir vi støtte, hjelp og undervisning til pasienten og de nærmeste.

“Africa Mercy ” til kai i Cotonou, Benin.

Langsiktig kapasitetsbygging

Alle mennesker burde ha tilgang til et velfungerende helsevesen og til kirurgi de har råd til når de trenger det. Dessverre er det ikke slik der Mercy Ships arbeider. Derfor driver vi med kapasitetsbygging. Når sykehusskipet drar videre, skal landets helsepersonell stå bedre rustet til å gi bedre helsetjenester til sine landsmenn, i bedre fasiliteter og med moderne utstyr.
Dette er “hjelp til selvhjelp” for helsesektoren. Vi gir (videre)utdanning til kirurger og sykepleiere, pusser opp sykehus og klinikker og gir råd til helsemyndighetene.

Utdanning av lokalt helsepersonel

Vi bruker hver operasjon om bord som en arena for (videre)utanning av lokale kirurger og sykepleiere slik at det lokale helsevesenet står styrket når sykehusskipet vårt har seilt videre til neste havn.

Bygge bedre sykehus

Vi samarbeider tett med våre vertsland om å styrke helsesektoren ved å trene og veilede lokalt medisinsk personale, og renovere sykehus og klinikker.

Donasjoner av medisinsk utstyr og maskiner

 I tillegg til å  utdanne og veilede lokalt helsepersonell, donerer vi moderne utstyr som gjør kirurgiske inngrep tryggere.

Jordbruk

Mange sykdommer kan forebygges ved å spise sunn mat. Det gjelder blant annet deformeringer av skjelettet. Derfor hjelper Mercy Ships de lokale bøndene i lavinntektsland å øke utbyttet og kvaliteten på landbruket sitt.  På denne måten får vi bokstavlig talt tatt noen problemer ved roten.

Ca. 6 000 mennesker i pasientkø i Guinea

Ved begynneslen av hvert feltoppdrag åpner vi for at lokalbefolkningen kan komme å få vurdert ulike helseplager. De vi kan hjelpe får timekort. Behovene er enorme og derfor har vi bygget et helt nytt skip som mer enn dobler kapasiteten vår! 

Start ditt livs eventyr

Fyll inn navn og epost så sender jeg deg en mail om det å bli frivillig på ett av våre skip. Håper å høre fra deg, hilsen Bowie 👍  

Bowie Buverud
Rekrutteringsansvarlig

En gave på 350,- kroner dekker kostnadene til bandasjer og materiell som brukes i forbindelse med operasjonen.

En gave på 660,- kroner eller mer hjelper oss å gjennomføre en leppe- og ganespalteoperasjon.

En gave på 350,- kroner dekker kostnadene til bandasjer og materiell som brukes i forbindelse med operasjonen.

En gave på 660,- kroner eller mer hjelper oss å gjennomføre en leppe- og ganespalteoperasjon.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Personvernerklæring