Store behov

Landene som Mercy Ships seiler til er rangert blant de fattigste i verden, ifølge Human Development Index (HDI) i FN.

Det er i Afrika at risikoen for at et barn dør før fylte 5 år. Det er på 90 per 1000 fødsler, ca 7 ganger mer enn i Europa (12 per 1000 fødsler) (Kilde: WHO )

Det er anslått at 85% av barna i lavinntektsland trenger kirurgi før fylte 15 år. (Kilde : NCBI Bickler SW, Telfer ML, Sanno-Duanda B.)

33 millioner mennesker står hvert år overfor ekstremt høye helsekostnader på grunn av kirurgi og anestesi utgifter. (Kilde: Lancet-kommisjonen)

Kostnaden for passivitet på kirurgiske behov for de neste 15 årene er anslått til 12,3 milliarder dollar, tilsvarende et kutt på 2% av årlig BNP i lav- og mellominntekts. (Kilde: Lancet-kommisjonen)

I Afrika, sør for Sahara, trenger hvert år 40.949.235 kirurgi for å redde liv og hindre uførhet. (Kilde : Lancet Kommisjonen)

5 millioner

enkeltpersoner uten tilgang
til kirurgisk behandling

Over 40 millioner

ubehandlede kirurgiske inngrep per år i Afrika sør for Sahara

7 ganger

større risiko for barnedødlighet i Afrika enn i Europa.

Våre programmer

Mercy Ships programmer forbedre helse og trivsel gjennom styrking av infrastruktur og kapasitet, i tillegg til å møte behov her og nå.

Medisinsk
respons

 • VVF
  Kvinner som har opplevd traumatiske fødsler kan få nytt liv ved operasjoner og veiledning.
  Les mer
 • Tannbehandling
  Mercy Ships har et spesialisert tannhelseprogram. Både utførende og forebyggende.
  Les mer
 • Øyekirurgi
  Blindhet og grå stær er et stort problem i Afrika. Mercy Ships har spesialisert seg på å behandle dette og en 10 minutters operasjon kan gi et nytt liv.
  Les mer
 • Ortopedi
  Mercy Ships opererer ofte skjelettskader, benskjevheter og klumpfot, i tillegg til at vi bidrar med opplæring og oppfølging.
  Les mer
 • Lindrende pleie
  Noen pasienter kan vi ikke redde. Her gir vi støtte, hjelp og undervisning til pasienten og de nærmeste.
  Les mer
 • Generell kirurgi
  Ved brokkoperasjoner og annen generell kirurgi bidrar Mercy Ships til bedre helse og gir dermed ofte forsørgere av familier muligheten til igjen å bidra
  Les mer
 • Brannskadekirurgi
  Mercy Ships opererer og behandler mange brannskadde, svært ofte små barn.
  Les mer
 • Ansiktskirurgi
  Godartede svulster som vokser og leppe- og ganespalte kan forårsake store og livstruende problemer.
  Les mer

Kapasitets-
bygging

 • Renovering og donasjon av utstyr
  Vi samarbeider tett med våre vertsland om å styrke helsesektoren ved å trene og veilede lokalt medisinsk personale, og renovere sykehus og klinikker.
  Les mer
 • Kurs og opplæring
  Det er viktig for Mercy Ships å vite at når vi har forlatt landet har vi, ved kurs og opptrening, satt lokalbefolkningens leger og sykepleiere i stand til å føre videre det vi har begynt på.
  Les mer
 • Jordbruk
  Mange sykdommer kan forebygges ved å spise sunn mat. Derfor hjelper Mercy Ships de lokale bøndene i lavinntektsland å øke utbyttet og kvaliteten på landbruket sitt.
  Les mer

Jeg ønsker å bli en frivillig