Conakry, Guinea

Guinea ligger på 183. plass av de 188 landene som utgjør FNs liste for Menneskelig utvikling. Landet er hovedsakelig islamsk, og muslimer utgjør 85 % av befolkningen. Befolkningen tilhører 24 etniske folkegrupper. Det offisielle språket er fransk, som stort sett er hovedspråk på skolene, i sentraladministrasjonen og media. I tillegg snakkes det 24 ulike stammespråk.

Guineas økonomi er i stor grad avhengig av jordbruk og produksjon av mineraler.

Det guineanske flagget ble offisielt tatt i bruk 10. november 1958. Rødt symboliserer landets frigjøringskamp. Gult representerer sola og Guineas naturrikdommer, og grønt er symbolet for vegetasjon.

Sykehusskipet “Africa Mercy” skal gi over 2 000 barn og voksne livsforandrende gratis operasjoner under feltoppdraget. Over 8 000 mennesker skal få tannlegebehandling. Som et ledd i kapasietsbyggingen skal vi tilby helhetlig utdanning til lokalt helsepersonell i samtlige av Guineas ti regioner.

12,4

millioner innbyggere

110

leger per én million innbyggere

35%

av befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Ifølge Verdensbanken, vil det si
under NOK 8,83 (USD 1,90) per dag.

Kirurgi og medisinsk behandling

- Øyeoperasjoner
- Operasjon for fødselsskader
- Maxillofacial kirurgi, hode og hals
- Plastisk rekonstruerende kirurgi
- Generelle operasjoner (struma, brokk)
- Ortopedisk kirurgi
- Tannlegebehandling

Medisinsk kapasitetsbygging

Vi jobber for at helsevesenet i våre vertsland skal ha en bærekraftig utvikling.

Hovedsatsingsområder:

- Grunnleggende traumebehandling
- Biokjemi
- Gruppeundervisning for kirurger, anestesileger og sykepleiere
- Kurs for sterilteknikere
- Smertebehandling
- Livredning av nyfødte
- Tannbehandling

Renovering av infrastruktur

I samsvar med lokale behov bidrar vi til å bygge opp medisinsk infrastruktur i våre vertsland, og tilbyr velegnede og kystnære fasiliteter til våre prosjekter

I Guinea skal to slike fasiliteter renoveres slik at vi kan bruke dem og overlevere dem til helsedepartementet når vi drar videre:

- HOPE Centre (hospital land-based extension), som er et poliklinisk bo- og behandlingstilbud

- Tannlegeklinikk ved et utdanningssted for tannleger

De nyeste fortellingene om forandrede liv

Mer
Ernest

Ernest har nå det beste i vente

Mer
Aser Roger

Kan se veien hjem

Mer
Mairamou

Når livet begynner på nytt

Støtt arbeidet vårt i Afrika