MERCY SHIPS’ OPPDATERING OM COVID-19

2 juni 2020

MERCY SHIPS’ OPPDATERING OM COVID-19

Selv om landegrensene fortsatt er strengt overvåket, begynner flere land å lette på restriksjonene. Teamet vårt jobber utrettelig og i direkte respons på behovene hos våre vest- og sentralafrikanske samarbeidspartnere. På det afrikanske kontinentet lever de med trusselen om spredning av korona-viruset. Vi tilhører et globalt fellesskap, og denne pandemien har vist oss at dette er en felles fiende, på tvers av landegrenser og kontinenter.

Mannskapet:

Det går fint med mannskapet på “Africa Mercy”, og vi er takknemlig for at vi ikke har hatt noen tilfeller av COVID-19 om bord. Moralen er høy. Alle tar vare på hverandre mens de ivaretar skipets sikkerhet og holder det i god stand i denne spesielle perioden. I mellomtiden diskuterer vi hvilke justeringer som må gjøres, både fysisk og i forhold til prosedyrer, før oppstart av neste feltoppdrag. Mange av våre frivillige med helserelaterte yrker hjelper nå til i sine hjemland. Vår HR-avdeling tar imidlertid fortsatt imot søknader, særlig fra folk med teknisk og maritim bakgrunn.

Skipet:

Vi er takknemlige for en sikker havn til vårt årlige vedlikehold på verft. Dette arbeidet omfatter sykehus, boforhold, tekniske reparasjoner og vedlikehold, slik at «Africa Mercy» fortsatt kan driftes i overenstemmelse med maritime regler. Gjennomføringen av disse prosjektene avhenger av faktorer vi ikke kan kontrollere, så be gjerne for oss nå som restriksjonene sakte oppheves og alle gjøremål i forbindelse med rundt nye forsyninger og klargjøring for nytt feltoppdrag.

Våre afrikanske samarbeidspartnere:

Det er stor enighet om at Afrikas tilnærming til COVID-19 må tilpasses kontinentets særskilte behov. Vestlige løsninger kommer ikke nødvendigvis til å fungere, men kan gi økte vansker i de uformelle økonomiske systemene og levemønstrene som eksisterer mange steder.

Prosjektene våre skal fortsatt ha fokus på å styrke helsesystemene i Vest- og Sentral-Afrika, i samråd med dr. Pierre M’Pele, leder for Mercy Ships’ kontor i Afrika, og andre eksperter.

Våre prosjekter som ikke er direkte knyttet til skipet er nå blant annet:

  • Økt støtte til Gamal Dental University i Conakry, Guinea. Med betydelig renovering av bygningen og videreutvikling av prosjektet, blir universitetet en nøkkel for trening av tannleger i regionen.
  • Mercy Ships’ team for psykisk helse har gjennomført det første i en rekke nettbaserte kurs til støtte for våre vestafrikanske kolleger som jobber på sykehus og andre institusjoner i denne utfordrende tiden.
  • Donasjon av anestesimaskiner til JFK Public Hospital i Liberia vil bli fulgt opp med virtuell trening, både teoretisk og praktisk. Våre biomedisinske ingeniører skal stå for opplæringen av sykehusets biomedisinske stab.
  • Donasjon av smittevernutstyr (andre runde) til Benin, Liberia, Madagaskar, Sierra Leone og Togo.

Mercy Ships administrerende direktør Tom Stogner sier det slik: «Mercy Ships var aktivt engasjert i Afrika før COVID-19. Vi er aktivt engasjert under COVID-19 og kommer til å være det lenge etter at COVID-19 er glemt.»