MERCY SHIPS’ OPPDATERING OM COVID-19

12 august 2020

MERCY SHIPS’ OPPDATERING OM COVID-19

Selv om landegrensene fortsatt er strengt overvåket, begynner flere land å lette på restriksjonene. Det er vanskelig å holde landene stengt over lengre tid fordi dette skaper store problemer for befolkningen. Dermed åpner flere land opp igjen nå samtidig med at antall smittede øker.

Landene der Mercy Ships jobber har svakt helsevesen og mangler både personell og ressurser til å håndtere en pandemi samtidig med alle de andre sykdommene og lidelsene de skal behandle. Teamet vårt jobber utrettelig og i direkte respons på behovene hos våre vest- og sentralafrikanske samarbeidspartnere. På det afrikanske kontinentet lever de med trusselen om spredning av korona-viruset. Vi tilhører et globalt fellesskap, og denne pandemien har vist oss at dette er en felles fiende, på tvers av landegrenser og kontinenter.

Mannskapet:

Det går fint med mannskapet på “Africa Mercy”, og vi er takknemlig for at vi ikke har hatt noen tilfeller av COVID-19 om bord. Moralen er høy. Alle tar vare på hverandre mens de ivaretar skipets sikkerhet og holder det i god stand i denne spesielle perioden. I mellomtiden diskuterer vi hvilke justeringer som må gjøres, både fysisk og i forhold til prosedyrer, før oppstart av neste feltoppdrag. Mange av våre frivillige med helserelaterte yrker hjelper nå til i sine hjemland. Vår HR-avdeling tar imidlertid fortsatt imot søknader, særlig fra folk med teknisk og maritim bakgrunn.

Skipet:

Vi er takknemlige for en sikker havn til vårt årlige vedlikehold på verft. Dette arbeidet omfatter sykehus, boforhold, tekniske reparasjoner og vedlikehold, slik at «Africa Mercy» fortsatt kan driftes i overenstemmelse med maritime regler. Gjennomføringen av disse prosjektene avhenger av faktorer vi ikke kan kontrollere, så be gjerne for oss nå som restriksjonene sakte oppheves og alle gjøremål i forbindelse med rundt nye forsyninger og klargjøring for nytt feltoppdrag.

Våre afrikanske samarbeidspartnere:

Det er stor enighet om at Afrikas tilnærming til COVID-19 må tilpasses kontinentets særskilte behov. Vestlige løsninger kommer ikke nødvendigvis til å fungere, men kan gi økte vansker i de uformelle økonomiske systemene og levemønstrene som eksisterer mange steder.

Prosjektene våre skal fortsatt ha fokus på å styrke helsesystemene i Vest- og Sentral-Afrika, i samråd med dr. Pierre M’Pele, leder for Mercy Ships’ kontor i Afrika, og andre eksperter.

Våre prosjekter som ikke er direkte knyttet til skipet er nå blant annet:

 • Økt støtte til Gamal Dental University i Conakry, Guinea. Med betydelig renovering av bygningen og videreutvikling av prosjektet, blir universitetet en nøkkel for trening av tannleger i regionen.
 • Mercy Ships’ team for psykisk helse har gjennomført det første i en rekke nettbaserte kurs til støtte for våre vestafrikanske kolleger som jobber på sykehus og andre institusjoner i denne utfordrende tiden.
 • Donasjon av anestesimaskiner til JFK Public Hospital i Liberia vil bli fulgt opp med virtuell trening, både teoretisk og praktisk. Våre biomedisinske ingeniører skal stå for opplæringen av sykehusets biomedisinske stab.
 • Donasjon av smittevernutstyr (antall enheter)
  Sierra Leone 15 800
  Liberia 13 600
  Ghana 9 000
  Togo 9 000
  Benin 15 150
  Kongo 3 000
  Madagaskar 15 800
  Totalt 81 350

Mercy Ships vil trenge 12,6 millioner kroner til slikt utstyr i løpet av 2020. Av dette har vi i Norge til nå, i begynnelsen av august, klart å samle inn over 1 million kroner.

Mercy Ships administrerende direktør Tom Stogner sier det slik: «Mercy Ships var aktivt engasjert i Afrika før COVID-19. Vi er aktivt engasjert under COVID-19 og kommer til å være det lenge etter at COVID-19 er glemt.»