Covid-19: Mercy Ships’ oppdatering


Den globale COVID-19-situasjonen har gjort det umulig for Mercy Ships å fortsette våre kirurgiske prosjekter med den standarden som kreves, og samtidig beskytte mot en potensiell spredning av viruset.

Mercy Ships har, ifølge retningslinjene til Senegals president og helsedepartement, vurdert aktivitetene på og ut fra sykehusskipet «Africa Mercy», og besluttet å utsette gjenstående prosjekter i landet. 

Selv om “Africa Mercy” er et sykehusskip, er det først og fremst en enhet med kirurgiske spesialister. Det er ikke egnet til å pleie pasienter med svært smittsomme luftveissykdommer.

Den spesielle situasjonen vi er i nå, har gitt vår unike forretningsmodell uvanlig store utfordringer. Uten fungerende flytrafikk, kan ikke vårt frivillige mannskap reise for å arbeide om bord på sykehusskipet. I tillegg har mange helsepersonell nå reiserestriksjoner fra sine hjemland i tilknytning til den pågående COVID-19 krisen. 

Vi fremskynder nå det årlige vedlikeholdet på «Africa Mercy», med mål om å være tilbake i Afrika snarest mulig når COVID-19-situasjonen tillater det. Da fortsetter vi å gi gratis håp og helsehjelp blant verdens glemte fattige.

Våre arbeidsgrupper følger nøye med på COVID-19-utbruddet verden over for å finne ut av hvordan vi best mulig kan stå sammen med våre samarbeidsland samt mannskaps- og stabsmedlemmer i tider med store utfordringer. Planene våre er:

  • Arbeider nå med å fortsette våre hovedprosjekter innen medisinsk kompetanseutvikling gjennom nettbaserte løsninger. Slik kan vi fortsette metodikk-undervisningen for våre afrikanske medisinske fagfolk. Hovedinnholdet i undervisningen blir pleie av kritisk syke pasienter. Dette er ferdigheter som kan benyttes både i pleie av kirurgiske pasienter og pasienter med COVID-19-infeksjoner.
  • gi fortsatt støtte til prosjektet for kapasitetsbygging ved Gamal Dental School i Guinea, men med nettbasert verktøy for en periode.
  • donere USD 150.000 til Senegals COV-19-fond til forebygging og kurering av COVID-19-tilfeller
  • hjemsending av 180 mannskapsmedlemmer, for det meste medisinske fagfolk
  • donere medisinsk utstyr, fra vårt senter for logistikk i USA, til bruk ved lokale sykehus, brannstasjoner, eldrehjem, med mer.
  • vurdere donasjon av medisinsk og generelt utstyr fra vårt senter for logistikk i Nederland
  • fortsatt vurdering av hvordan vi best kan støtte det globale samfunn

I mer enn 40 år har vårt fokus vært å bekjempe fattigdom med kirurgi. I 30 av de årene har våre feltoppdrag vært i Afrika. I løpet av de siste tre tiårene har vi jobbet med å styrke lokalt helsevesen i våre samarbeidsland.

Vi er glade for gode resultater av direkte kirurgisk pasientbehandling og utdanning av lokale helsefagfolk. I dag er de leger og sykepleiere vi har bidratt til å utdanne i første rekke i kampen mot COVID-19 i sine hjemland.

I de utfordringene vi står overfor, er vi er takknemlige for fortsatt bønn for og støtte til oppdraget vårt – å gi håp og helse blant verdens glemte fattige.

Kristiansand / «Africa Mercy»

31.03.2020