MERCY SHIPS’ OPPDATERING OM COVID-19

27 april 2020

MERCY SHIPS’ OPPDATERING OM COVID-19

Er du en giver, frivillig eller en som ber for arbeidet så er du et viktig medlem i Mercy Ships-familien. Din trofasthet og raushet har gjort det mulig for oss å gi gratis livsforandrende kirurgi til nødlidende mennesker i over 40 år.

I den krevende og usikre tiden vi lever i, setter vi enda større pris på relasjonen vi har med venner av Mercy Ships. Derfor vil vi gjerne være åpne om de prosessene og beslutningene vi tar som følge av COVID-19-pandemien.

Hvor er “Africa Mercy” nå?

Nå er “Africa Mercy” på Tenerife. Sykehusskipet overholder spanske karanteneregler, og skal deretter ha årlig vedlikehold på verft. Så snart COVID-19-situasjonen tillater det, vil «Africa Mercy» reise tilbake til Afrika, der vi fortsetter å oppdraget med å gi håp og fremtid til noen av verdens aller mest sårbare.

Hvordan har COVID-19-krisen innvirket på det å være frivillig med Mercy Ships?

Vi ønsker å komme i gang igjen med våre feltoppdrag i Afrika så raskt som mulig. Mercy Ships tar imot og behandler søknader som før fra folk som vil reise ut som frivillige med oss. Slik kan vi være klare så snart restriksjonene oppheves. Her kan du lese mer om hvordan du kan bli frivillig med Mercy Ships.

Hvordan opprettholder Mercy Ships kontakten med afrikanske samarbeidspartner nå og hvordan hjelper vi andre nå?

Gjennom Mercy Ships kontor i Benin og våre nøkkelkontakter i Afrika har vi løpende dialog om hvordan vi best kan bistå og hjelpe institusjoner, individer og nasjoner vi samarbeider med i disse vanskelige tidene.

Mercy Ships gjør følgende nå:

– endrer våre nøkkelprosjekter for medisinsk kapasitetsbygging til fjernundervisning, slik at vi kan fortsette å utdanne medisinske fagfolk i Afrika. Disse kursene fokuserer på pasienter som er kritisk syke, og omhandler pleie for både kirurgiske pasienter og dem som er smittet av COVID-19.

– starter et kurs over seks uker for leger og sykepleiere som skal håndtere COVID-19-krisen. Deltakere på hvert kurs vil forbedre sine kunnskaper om å identifisere og pleie kritisk syke pasienter. Dette gjelder særlig sykdommer relatert til COVID-19. Inkludert i kurset er strategier for å ivareta god personlig mental helse for å redusere risikoen for utbrenthet i denne krisetiden.

– opprettholder oppfølgingen til Gamal Dental School i Conakry, Guinea gjennom nettbaserte verktøyer, samt støtte renoveringsplaner og oppgradering av fasiliteter (klasserom for anestesi- og tannhelseundervisning).

– donerer USD 150 000 til forebygging og kurering av COVID-19-tilfeller i Senegal.

– donerer utstyr til Barthimée hospital i Senegal. Dette er utstyr som var etterspurt for å forbedre pasientpleien.

– donerer medisinsk utstyr og personlig verneutstyr, verdt USD 120 000, til samarbeidslandene Sierra Leone, Benin, Liberia og Madagaskar.

– donerer medisinsk utstyr og masker til leger og sykepleiere fra våre lagre i USA og Nederland.

Skal «Africa Mercy» brukes som krisehjelp under COVID-19-pandemien?

Selv om «Africa Mercy» er et fullt operativt medisinsk fartøy, så er det spesialtilpasset for avansert kirurgi. Skipet er dessverre ikke egnet til å gi tilfredstillende behandling av svært smittsomme luftveissykdommer som COVID-19.

Vi er avhengige av frivillige for å drive sykehuset om bord på «Africa Mercy». Med de reiserestriksjonene vi har verden over nå, ville det bli svært utfordrende for frivillige fra rundt 50 land å reise til «Africa Mercy». Mange av våre frivillige i helsesektoren er også blitt bedt om å bistå i kampen mot COVID-19 i sine hjemland.

Vi fortsetter å støtte våre frivillige i helsesektoren og pasienter som lider av COVID-19. Når denne pandemien avtar, vil de lidelsene som pasienter med behov for kirurgi fortsatt være deres virkelighet. De vil fortsatt vente desperat på at vi skal komme tilbake. Derfor trenger vi din støtte mer enn noen gang slik at vi kan fortsette å bringe håp og fremtid til noen av de mest sårbare.

Bør jeg fortsett å støtte Mercy Ships?

Ja! Denne krisen er større og mer vidtrekkende enn noen kunne sett for seg. Derfor er desto viktigere å støtte Mercy Ships. Det som rammer én av oss, rammer oss alle. Vi er takknemlige for all støtte som gjør det mulig for oss å gi håp og fremtid til dem med liten eller ingen tilgang til selv de mest grunnleggende helsetjenester. Vil du bidra til å styrke helsesystemer i Afrika sammen med oss? Les mer om å støtte her.   

Vi ber for alle som er rammet av COVID-19. Vi ber for verdens ledere at de må håndtere situasjonen slik den utvikler seg på en sikker og klok måte.