Dag Tvedt

Høsten 2015 reiste tannlege Dag Tvedt fra Nesodden tilbake på sykehusskipet som var hele familiens hjem i tre år. Der kombinerte han tjeneste med videreutdannelse i oralkirurgi – og kvalitetstid med sønnen Bendik. Her forteller han fra oppholdet på Madagaskar.

Som å komme hjem
”Africa Mercy» kommer regelmessig til nye land, og dynamikken om bord endres stadig. Sykehusskipet jeg forlot var annerledes enn det jeg møtte nå. Likevel fikk jeg en spesiell opplevelse av å komme hjem.

Det er noe med «Africa Mercy». Atmosfæren, menneskene, pasientene, behovene, målrettetheten og livsgleden er unike aspekter av bobletilværelsen om bord. Det er sært og distansert fra resten av verden, men samtidig svært nært på de viktige tingene i livet.

Sterkt, tett og nært
Møtet med menneskene her og deres utfordrende liv gjør noe med oss som kommer hit. De fleste tvinges ut av egen komfortsone, blant annet i arbeidsoppgavene. Kanskje er det kombinasjonen av det tette, sære, meningsfulle livet i møtet med egne begrensninger som gjør det så sterkt.

For sterkt er det å
• se liv forandret etter mange år med smerte, fortvilelse og usikkerhet
• oppleve forandringen som neppe ville skjedd uten Mercy Ships’ nærvær
• kjenne på felles drivkraft blant frivillige fra 40 land
• øves i å stole på Gud i møte med egne begrensninger
• oppleve effekten av å gi og få

Kort vei til jobben
Jeg er privilegert som får mye viktig kunnskap for videreutdanningen min jeg trolig ikke ville fått på sykehus i Norge. Kirurgien «Africa Mercy» er en ekstremvariant av vanlig kirurgi. Likevel er prinsippene de samme, og læringsutbyttet stort. At du bor der du jobber, gjør den faglige intensiteten høy.

Far og sønn sammen om bord
Hele familien kunne ikke bli med meg, men det var godt å ha sønnen min her. Bendik har fått godkjent andre år på videregående som utvekslingsstudent ved Mercy Ships Academy, og har sin egen vertsfamilie om bord.

Bendik synes han er heldig som har flere måneder igjen på «Africa Mercy». Oppholdet mitt er imidlertid slutt ─ for denne gang.