Den blinde trusselen

23 april 2020

De siste 6 ukene har forandret hverdagen til de aller fleste i den vestlige verden. Knapt noen gang har vi opplevd en sykdomstrussel som har rammet så bredt – og så blindt.

Eller gjør den det?

For – de som står i første rekke for å hjelpe – er de som rammes mest. Alle de lokale hjelpearbeiderne og sykehusansatte som norske hjelpeorganisasjoner har støttet i årtier, risikerer å bli livsfarlige smittebærere av viruset dersom ikke nødvendig utstyr stilles til rådighet. Med andre ord – de som skal hjelpe nasjonene, risikerer å bøte med livet mens de gjør det. Vi ser hjemme hvilken heroisk innsats våre sykehusansatte gjør – nå må vi sammen gi de afrikanske hjelpe-arbeiderne de samme mulighetene.

Derfor haster det veldig!

Samtidig ser vi klart og tydelig at vår innsats på land med å utdanne og styrke sykepleiere og leger blir kritisk viktig for det lokale hjelpeapparatet. For mens sykehusskipet «Africa Mercy» er stedet hvor alle operasjoner foretas, er vårt virke mye mer omfattende. For hvert land vi besøker, er skipet vårt operativt 10 måneder. Arbeidet i hvert land er minimum 5 år!

Hvordan?

For hvert land vi arbeider i, begynner arbeidet 2 år i forkant. Da starter jobben med kartlegging av sykdomsbilde, samt lokale utstyrs- og kompetanseforhold for å optimaliser vårt arbeid når skipet ankommer. Etter vi drar, fortsetter vårt arbeid med styrking av det lokale helsetilbudet ytterligere 2 år.

Vi i Mercy Ships bruker nå vårt nettverk innen smitteverns utsyr til å levere alt de klarer – så raskt de klarer. For Benin, Liberia, Madagaskar and Sierra Leone har vi allerede gitt noe medisinsk utstyr, men det er fortsatt altfor lite. Og – dersom ikke dette løses raskt – vil konsekvensene bli enorme.

Hele vår organisasjon er satt i høy beredskap. For vi står i kampen sammen uansett – og hver eneste krone teller. På samme måte som vi ønsker et trygt og godt samfunn i Norge, har vi ikke råd til å miste fokus på at det samme ønsket blant verdens aller fattigste.