Dr. Gary Parker (USA)

Gjennom arbeidet mitt i utviklings- og lavinntektsland ser jeg mennesker som tilsynelatende bare sitter og venter uten å gjøre noe for at morgendagen skal bli bedre. De er ikke late eller uintelligente. Det de mangler er håp.

Du kan komme til en fattig landsby og si; la oss samarbeide og få sving på vannforsyningen, forbedre skolen og sykehuset. Alt dette kan vi få til sammen, så blir morgendagen bedre.

De ser på deg med triste, apatiske øyne og spør Hva i livserfaringen min sier meg at du forteller sannheten? Vi har aldri fått hjelp. Vi har strevd, men har aldri klart å få til noe som kan lindre lidelsene våre.

Et sitat som virkelig har hjulpet meg er dette: Skal håpet være troverdig i fremtiden, må det erfares her og nå.
Når mennesker kommer til ”Africa Mercy” og kan se igjen etter en grå stær-operasjon, eller når en kvinne får kirurgisk hjelp etter mange år med inkontinens, tenker de jeg trodde ikke dette var mulig.

Det er dette som gir mennesker evnen til å håpe på en bedre fremtid. De har erfart noe her og nå som de trodde var umulig.

Sjefslege Gary Parker
spesialist, rekonstruerende ansiktskirurgi