Generell kirurgi

Med tilstander som lyske- eller navlebrokk går det ikke å utføre fysisk krevende arbeid. Dette kan føre til at familier blir uten inntekt og at barn må slutte på skolen. Fattigdommens syklus starter som regel på en slik måte.

Mercy Ships behandler slike lidelser, i tillegg til skjoldbruskproblematikk (struma).

Vi ser på hva som kan tilbys på lokale sykehus, analysere behovene i landet, og tilpasser innsatsen vår etter dette. Mercy Ships samarbeider med lokale myndigheter og tilbyr kompetanse der behovene er store. Der det er mulig, tilbyr vi utdanning til lokalt helsepersonell slik at de kan gi bedre helsetjenester til sine landsmenn.