Helseinnovasjon med teknologi

Teknologi kan endre både hvordan vi tenker om og får tilgang til helsetjenester. Dette kan bli gode nyheter for mennesker som bor i regioner der helsetjenester er lite tilgjengelig eller helt fraværende.

Samarbeidsteknologi innen helsesektoren kan effektivisere arbeidsflyt og gi tilgang til ekspertise uavhengig av sted. For svært mange mennesker i lavinntektsland kan det være vanskelig å få tilgang til lege. Det kan være enda vanskeligere i presserende situasjoner, eller i kriser. Moderne teknologi som videokonferanser, direktemeldinger og fjerndiagnostisering kan endre oppfatningen vår om helsetjenester.

I 2017 startet akutt-klinikken «Fast Pace Urgent Care» i Waynesboro, Tennessee (USA) et forsøksprosjekt i samarbeid med teknologileverandøren Cisco. Sykehuset tok i bruk videokonferanser, lynmeldinger og telefonsentral for å forbedreintern kommunikasjon og hjelp til pasientene. Med den nye teknologien kan ansatte videresende spørsmål utenfra til et sentralt kundesenter og redusere belastningen på medarbeidere som passer på pasienter. Ansatte kan få raskere kontakt med hverandre via direktemelding eller videosamtale. Erfaringene ble så gode at kjedens øvrige tok i bruk samme verktøy.

Samarbeidsteknologi kan tilføre nye opplevelser og kommunikasjonsmuligheter for pasienter. Tjenestene inkluderer virtuelle gjester i pasientrom og videooverførte eventyrstunder ved leggetid. Cisco og telehelse-selskapet American Well samarbeider om å utvikle en audiovisuell omsorgsplattform som tilknyttede brukere kan nå gjennom TVskjermen.

Mercy Ships benytter også helseteknologi om bord på sykehusskipet «Africa Mercy». Skipet arbeider primært i vestafrikanske lavinntektsland. Mercy Ships bruker teknologi til å administrere kompleks logistisk koordinering og kommunikasjon mellom sykehusskipet og landbaserte enheter. Telemedisinsk kapasitet gjør det mulig for frivillige fagpersoner om bord å få ekspertrådgivning og diagnoser raskere. Helseteknologi hjelper oss til å levere mer effektive helsetjenester av høy kvalitet, og vi oppnår bedre logistikkstyring av forsyninger og medisinsk materiell.

Halvparten av befolkningen i Afrika sør for Sahara kommer til å abonnere på mobile tjenester innen 2025, ifølge bransjeorganisasjonen GSMA, som representerer 750 mobiloperatører på verdensbasis. Ved utgangen av 2018 var det 456 millioner mobilabonnenter i Afrika sør for Sahara. Antallet har økt med 20 millioner på ett år. Rundt 239 millioner mennesker, tilsvarende 23 % av befolkningen, bruker også mobilt internett. Afrika sør for Sahara kommer til å bli den raskest voksende mobilregionen på verdensbasis, med ytterligere 167 millioner forventede nye abonnenter innen utgangen av 2025. I så fall vil over 600 millioner afrikanere ha tilgang til mobiltjenester. Det vil si om lag halvparten av befolkningen.

Mercy Ships har i flere år brukt en spesialutviklet mobilapp som har effektivisert våre medisinske forundersøkelser. Mens sykehusskipet fortsatt er i full drift i ett naboland, er en legegruppe i neste samarbeidsland allerede i gang med å klargjøre pasienter for neste feltoppdrag. Mennesker fra hele landet blir dermed klarert av kirurgen for livsforandrende operasjoner allerede før sykehusskipets og kirurgens ankomst. Mercy Ships erfarer at teknologi i kombinasjon med frivillige fagpersoner gjør det mulig å jobbe mye mer effektivt.

Teknologi kan bringe helsetilbud til mennesker som har liten eller ingen tilgang, sette lokalt helsepersonell i kontakt med faglig ekspertise, forbedre kommunikasjon og logistikk samt styrke pasientomsorgen. Utviklingen gir mange nye muligheter til å utvikle tjenester ovenfor de av våre medmennesker som står bakerst i den globale helsekøen. Disse mulighetene må inngå i hvordan vi jobber med helseinnovasjon, og mulighetene må komme fattige til gode.

Roger Vassnes

nasjonal leder