Innsamlingsaksjon – Mental Helse

4 juni 2018

Visste du at Mercy Ships’ prosjekt for psykisk helse fyller 10 år i år?

Mange mennesker i våre vertsland sliter med stress og traumer forårsaket av krig, overgrep, og epidemier. Tilbudet for psykisk helsehjelp er minimalt.

Mercy Ships Norge har satt et mål om å samle inn totalt 120 000 kr til dette viktige arbeidet. Det er mange måter å gi til dette viktige arbeidet på:

VIPPS: 506310
Gavekonto: 3201.10.86569
Merk betalingen med «mental helse»

Mer om programmet for mental helse: 

Et team fra Mercy Ships, ledet av dr. Lyn Westman, holder kurs for samfunnsledere i månedene før «Africa Mercy» legger til kai. Kursdeltakerne er både fra offentlig og privat sektor (fengselsvesen, kirkesamfunn, det militære). Kurset skal bidra til å gi bedre forståelser for psykiske lidelser og innføring i rådgivning.

Mange ledere vil gjerne hjelpe, men savner både innsikt i psykiske lidelser og et nettverk av profesjonelle å henvise til. Med kurset vil Mercy Ships også bidra til å bekjempe feilbehandling av mennesker med psykiske lidelser.

   

Mercy Ships følger WHOs model Mental Health Gap for å fylle hullene i kunnskapen. WHO definerer seks nivåer av psykisk helsehjelp. Målet er å oppdage lidelsen på et så tidlig stadium som mulig. Det forebygger ikke bare behovet for mer intensiv omsorg, men utvikler et psykisk helsenettverk av mennesker med innsikt på dette nivået.

I flere av Mercy Ships’ vertsland er det enorme behov for psykisk helsehjelp. Etter borgerkrigen i Liberia (1989-96 og 1999-2003) var det én psykolog per 3,4 millioner innbyggere. Sierra Leone, rammet av borgerkrig fra 1991-2002, har én psykiatrisk klinikk på 7 millioner mennesker.

– Takket være Mercy Ships’ innsats, tar prester og pastorer langt oftere kontakt på vegne av mennesker med psykiske lidelser. Dette er svært oppmuntrende. Tidligere ble sykdomssymptomene sett på som et resultat av demonisk aktivitet.

Dere har tatt dette gullet fra himmelen og gjort det tilgjengelig for oss.

Dr. Eréro F. Njiengwé (Psy.D.)
Psychopathologist, Clinical Psychologist and Psychotherapist,
Member of the WHO Global Network of Clinical Practice

 

Ønsker du å være med og støtte arbeidet? Alle bidrag hjelper, uansett hvor store eller små de er.

VIPPS: 506310
Gavekonto: 3201.10.86569
Merk betalingen med «mental helse»