Jordbruk

Mange sykdommer kan forebygges ved å spise sunn mat. Derfor hjelper Mercy Ships de lokale bøndene i lavinntektsland å øke utbyttet og kvaliteten på landbruket sitt. Ved å gi denne hjelpen vil matforsyningen bli bedre og underernæringen lavere.
Jordbrukskurset vi tilbyr består av en teoretisk del, opplæring i ernæring og en praktisk del ute i feltet. Vi fokuserer på et bærekraftig familiejordbruk, og vi fraråder bruk av plantevernmidler og dyregjødsel. Målet er at jordbruket skal gi en bedre avkastning, slik at bøndene, deres familier og hele lokalsamfunnet får bedre helse.

Vi trener kursdeltakerne slik at de for eksempel kan lage sin egen yoghurt og mango syltetøy og å sette opp en liten butikk med sine produkter. Kurset varer i 19 uker, og er lagt opp til at kursdeltakerne skal kunne gi kunnskapen videre til andre. Slik kan hele landsbyer og stadig større områder motta undervisningen.