Kapasitetsbygging

Utvidelse og renovering

Mercy Ships har et spesialisert tannhelseprogram for tusener av mennesker. Både utførende og forebyggende.

Kurs og opplæring

Det er viktig for Mercy Ships å vite at når vi har forlatt landet har vi, ved kurs og opptrening, satt lokalbefolkningens leger og sykepleiere i stand til å føre videre det vi har begynt på.

Jordbruk

Mange sykdommer kan forebygges ved å spise sunn mat. Derfor hjelper Mercy Ships de lokale bøndene i lavinntektsland å øke utbyttet og kvaliteten på landbruket sitt.