Kurs og opplæring

Derfor har opplæring av lokale medisinske fagfolk høy prioritet. I lavinntekstland  er det en stor mangel på kirurger, og utdanning av leger er et verdifullt bidrag til forbedring av helsevesenet i landet.

De lokale kirurgene får utdanning, kurs og opplæring hos våre kirurger på Mercy Ships. Deltakere på mentorprogrammene assisterer under operasjoner om bord på «Africa Mercy». Slik at de selv kan utføre komplekse operasjoner i sin egen arbeidsplass. Mercy Ships holder kurs i rekonstruerende kirurgi, øyekirurgi og fødselsskadeoperasjoner.

Vi videreutdanner operasjonssykepleiere, sykepleiere og anestesileger. Utdanningen skjer delvis på det lokale sykehuset og delvis ombord. Noen ganger skjer dette i det lokale sykehuset, mens andre ganger foregår undervisningen om bord på skipet.