Sir John Major i Norge for å promotere Mercy Ships

27 mai 2019

 

Den tidligere britiske statsministeren Sir John Major er ambassadør for Mercy Ships. Tirsdag 21. mai var han i Oslo for å møte statssekretær Aksel Jakobsen i Utenriksdepartementet, sammen med Roger Vassnes, daglig leder i Mercy Ships Norge. Bakgrunnen for møtet var samarbeidet mellom Mercy Ships og Noradrelatert til helseutviklingsprosjekter i Guinea, Senegal og Liberia.

Sir John Major promoterte Mercy Ships på et arrangement i samarbeid med Rederiforbundet, og deltok på en veldedighetsmiddag initiert av Mercy Ships Norge i samarbeid med administrerende direktør i Mosvold & Co, Kurt Mosvold.

̶  17 millioner mennesker dør hvert år fordi de mangler tilgang på trygg kirurgi, forteller Roger Vassnes. Vår drøm er at alle verdens nasjoner skal kunne tilby befolkningen tilfredsstillende helsetjenester, deriblant kirurgisk behandling ved behov.