Marie og Sigbjørn Nornes

Marie Molvær og Sigbjørn Nornes møttes som elever på skoleskipet Gann. Her fant de hverandre og ønsket om å hjelpe andre – sammen. Etter bryllupsfest og endt maritim utdannelse valgte de ”Africa Mercy” til neste etappe i livsseilasen.

Forelskelse ble til kjærlighet for 22-åringene i løpet av skoleåret, og karmøyværingen Sigbjørn fulgte Marie da hun flyttet hjem til Møre. I 2013 ble bryllup, og begge studerte i Ålesund. Sigbjørn utdannet seg innen skipsteknisk drift mens Marie studerte shipping og logistikk.

De forteller at veien til Mercy Ships har vært en spennende tankereise for dem begge:
−Sigbjørn har alltid ønsket å dra til Afrika for å delta i hjelpearbeid. På Gann ble vi presentert for Mercy Ships, og det satte ekstra fart på tankevirksomheten.

En septemberdag i 2014 gikk de sammen om bord på ”Africa Mercy” som nye frivillige medarbeidere. Marie mønstret som vertinne og Sigbjørn maskinkadett.

Marie forteller om hverdagen om bord:
−Jobben min går i hovedsak ut på å ta imot nytt mannskap, slik vi selv ble mottatt da vi kom. Vi gjør klare lugarene, baker kaker, ønsker velkommen og gir omvisning på skipet. Her får jeg en gyllen mulighet til å gi andre et like godt førsteinntrykk vi selv fikk da vi kom.
Sigbjørn arbeider skift i maskinrommet. Når han kommer opp i lugaren etter arbeid, er han alltid full av olje og skitt. Han liker det, sier han. Det er mye nytt å lære, så da er den gode kontakten med faginstruktør viktig.

Da helsepersonellet startet arbeidet med å velge ut de første pasientene, var Marie med:
−Det ble en utrolig spesiell opplevelse. Jeg møtte barn med store hoder, åpen leppe, bøyde føtter og ingen nese. Likevel var de lykkelige over å være i køen av mulige pasienter. Noen var veldig sjenerte; andre sprang mot oss med åpne armer. Jeg fikk leke med dem, og det ble mye moro. Dessverre er det ikke alle vi kan hjelpe, og det kan være tungt å tenke på. Vi ber om Guds beskyttelse over dem vi må si nei til, og prøver å fokusere på gleden over alle dem Mercy Ships faktisk kan hjelpe.