Ingen kunne

hjelpe Maurinho

Ordren din

Snart i mål! Husk, Vipps er gebyrfritt når du handler på nett.

Ordren din

Snart i mål! Husk, Vipps er gebyrfritt når du handler på nett.

Maurinhos ben var bøyd i en 45 graders vinkel. Jo eldre han ble, jo verre ble tilstanden hans. 

Hjelp barn som Maurinho til å gå og leke igjen!

Før

Etter

Maurinhos ben var bøyd i en 45 graders vinkel. Jo eldre han ble, jo verre ble tilstanden hans. 

Det lokale sykehuset har ikke ressursene til å rette opp beina hans, og foreldrene har ikke råd til operasjonen han trenger. Uten hjelp ser fremtiden til Maurinho dyster ut; han vil kanskje aldri kunne løpe og leke som andre barn.

Livet med funksjonshemming så ut til å bli krevende. Men så hørte foreldrene om Mercy Ships, en organisasjon som tilbyr livsforvandlende operasjoner gratis. Disse operasjonene gir barn som Maurinho en sjanse til å gå, leke og vokse opp uten å måtte leve med en funksjonshemming. 

En gave fra deg kan forandre livet til Maurinho og livet til mange andre barn i nød. 

Gi livsforvandlende kirurgi nå.

En operasjon koster i noen tilfeller bare 1 000 – 2 000 kroner.
Hver eneste gave hjelper!

En gave på 220,- kroner gir mat og medisiner for å styrke barnet i forkant av den livreddende operasjonen. 

En gave på 345,- kroner dekker kostnadene til bandasjer og materiell som brukes i forbindelse med operasjonen.

En gave på 660,- kroner eller mer hjelper oss å gjennomføre leppe- og ganespalteoperasjon på et barn som Somaya.

Jeg unner andre barn som Maurinho samme mulighet, fordi hvert eneste menneske er verdifullt. Akkurat som deg. Ordet ”Mercy” betyr ”barmhjertighet”. 

Det er dette Mercy Ships vil gi til Hawa og verdens glemte fattige: Barmhjertighet. Håp. Fremtid.

Solveig Hauge
Sykepleier fra Bergen
Frivillig på «Global Mercy»
i Freetown, Sierra Leone

Med kirurgi og nestekjærlighet redder vi liv

– og gir mennesker helt
nye muligheter.

– og gir mennesker helt nye muligheter.