Sykehustjenester

Ansiktskirurgi

Godartede svulster som vokser og leppe- og ganespalte kan forårsake store og livstruende problemer.

Brannskadekirurgi

Mercy Ships opererer og behandler mange brannskadde, svært ofte små barn.

Generell kirurgi

Ved brokkoperasjoner og annen generell kirurgi bidrar Mercy Ships til bedre helse og gir dermed ofte forsørgere av familier muligheten til igjen å bidra

Lindrende pleie

Noen pasienter kan vi ikke redde. Her gir vi støtte, hjelp og undervisning til pasienten og de nærmeste.

Ortopedi

Mercy Ships opererer ofte skjelettskader, benskjevheter og klumpfot, i tillegg til at vi bidrar med opplæring og oppfølging.

Øyekirurgi

Blindhet og grå stær er et stort problem i Afrika. Mercy Ships har spesialisert seg på å behandle dette og en 10 minutters operasjon kan gi et nytt liv.

Tannbehandling

Mercy Ships har et spesialisert tannhelseprogram. Både utførende og forebyggende.

VVF

Kvinner som har opplevd traumatiske fødsler kan få nytt liv ved operasjoner og veiledning.