Mercy Ships bygger verdens største sivile sykehusskip

Vårt nyeste flaggskip «Global Mercy» blir verdens største sivile sykehusskip.

Hver dag dør 46 000 mennesker av mangel på kirurgi. Det tilsvarer innbyggertallet i Arendal eller Haugesund. Det nye sykehusskipet er Mercy Ships sin respons på dette behovet.

I dag presenterer Mercy Ships for første gang frem vårt nye sykehusskip, «Global Mercy» som skal på sitt første oppdrag til Afrika høsten 2021.

Lancet Global Surgery 2030 Report anslår at 16,9 millioner mennesker kommer til å dø årlig uten tilgang til kirurgi. Over 93 % av befolkningen i Afrika sør for Sahara mangler profesjonell kirurgi når de trenger det. Nå som COVID-19 rokker ved stabiliteten til allerede sårbare helsesystemer, er behovet for livreddende pleie større enn noen gang, spesielt i lav- og middelinntektsland. «Global Mercy» tilbyr førsteklasses sykehustjenester i flere afrikanske land og ombord på skipet er noen av verdens beste kirurger. Skipet forventes å ha en levetid på 50 år. Mercy Ships anslår at over 150 000 mennesker kommer til å få kirurgisk hjelp ombord på skipet.

I tillegg er «Global Mercy» innredet med topp moderne kurslokaler slik at det kan holdes kurs av høy kvalitet. Sykehusskipet får en simulatorlab, øvingsdukker og annet øvingsmateriale samt fasiliteter for simulert post-operativ pleie. Dette gir kursdeltakerne mulighet til å simulere lokale forhold og begrensninger slik at de lærer å utføre «beste praksis» med begrensede ressurser.

«Global Mercy» er 174 meter langt og har bruttovekt på 37 000 tonn, det er litt større enn «Stena Saga» som er 166 meter. «Global Mercy» har seks operasjonsstuer og plass til mer enn 600 internasjonale frivillige, deriblant kirurger, maritimt mannskap, kokker, lærere, elektrikere og sjåfører.

«Global Mercy» skal settes i drift sammen med søsterskipet «Africa Mercy» og slik vil Mercy Ships mer enn doble kapasiteten med frivillighet og tjenester.

OM MERCY SHIPS:

Mercy Ships gir gratis helsetjenester i verdensklasse med sykehusskip og bidrar til bærekraftig utvikling hos mennesker i lavinntektsland som har liten tilgang til helsehjelp. Organisasjonen ble grunnlagt i 1978 av Don og Deyon Stephens. Siden da har Mercy Ships arbeidet i over 55 lavinntektsland, og gitt tjenester til en verdi av mer enn NOK 15 milliarder. Skipene våre har mannskap fra over 50 land. Kirurger, tannleger, sykepleiere, lærere, kokker, sjømenn, ingeniører og jordbrukseksperter er blant fagfolkene som gir av sin tid og ekspertise om bord. Mercy Ships har nasjonale kontorer i 16 land. Mercy Ships har som mål å forandre ett menneske og én nasjon om gangen. For mer informasjon, se mercyships.no

Kristiansand / Garden Valley 06.10.20