Reddet av mors mot og gratis kirurgi

Sayoe (19) trodde det første barnet hennes skulle bli tatt imot med pur glede. Slik ble det ikke. Lille Mohammed ble født med leppe- og ganespalte, en av verdens vanligste fødselsdefekter. Den unge moren ble mistenkt for å ha drevet med okkultisme. Flere rådet henne til å sette barnet ut for å dø. Djevelbarnet, kalte de ham.

Men Sayoe ga ikke etter for noe press. ̶ Han er gutten min, og jeg elsker ham, sier hun med største selvfølgelighet.

Sayoe er eneforsørger, og tok sønnen med til en klinikk i hjemlandet, Sierra Leone. Der kunne nederlandske dr. Sandra, som hadde vært med Mercy Ships som barn, fortelle at «Africa Mercy» var i Guinea. Legen ordnet med pasienttransport for Sayoe, Mohammed og flere andre.

Vel fremme på «Africa Mercy» ble Sayoe godt kjent med andre mødre som hadde lignende erfaring. Vennskapet ble en sterk kontrast til den barske holdningen i lokalsamfunnet. ̶ Nå kjenner jeg meg ikke alene mer, sier Sayoe.

 

På “Africa Mercy” vente Sayoe seg til sannheten; at hun ikke skulle føle skam og skyld for sønnens skade. Takket være hennes mot, frivillige ildsjeler og glade givere, har lille Mohammed fremtiden foran seg nå.

─ Jeg har lagt merket til atmosfæren av velvillighet om bord. Dere utfører arbeidet deres med glede og dere jobber som frivillige. Mange av dere har bodd om bord i mange år. Dette viser stor vilje til humanitært arbeid og selvoppofrelse. Jeg respekterer dere høyt på grunn av den offerviljen dere demonstrerer.Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke den medisinske staben på «Africa Mercy». Takk for alt arbeidet dere har gjort, for offerviljen og for håpet dere har gitt til mennesker i Guinea. Vi kan aldri få takket dere nok, men vi vil dere skal vite at dere blir i våre hjerter.
Alpha Condés, Guineas president