Lindrende pleie

Noen pasienter kan vi ikke redde. Enten sykdom kommet for langt, eller pasienten er i en tilstand som våre kirurger ikke kan kan håndtere. Dette er selvsagt alle verst for pasienten og de nærmeste. I et land der medisinske og sosiale omsorg knapt nok eksisterer, fører en uhelbredelig sykdom ofte til en uverdig slutt.

Mercy Ships’ lindrende team gir kultursensitiv pleie og smertebehandling til uhelbredelig syke, og råd til hvordan de nærmeste kan mestre situasjonen. Dette skjer på jevnlige hjemmebesøk.