Presserom

 • Mercy Ships bygger verdens største sivile sykehusskip

  Vårt nyeste flaggskip «Global Mercy» blir verdens største sivile sykehusskip. Hver dag dør 46 000 mennesker av mangel på kirurgi. Det tilsvarer innbyggertallet i Arendal eller Haugesund. Det nye sykehusskipet er Mercy Ships sin respons på dette behovet.

  Les Mer
 • Styrking av helsevesen trenger både ildsjeler og gode systemer

  Mercy Ships har i snart 40 år gitt gratis kirurgisk hjelp til mennesker i lavinntektsland uten tilgang til et fungerende helsevesen. For mange er det fravær av tilbud innenfor geografisk område, økonomiske ressurser eller med nødvendig tillit til eksisterende helsetilbud som mangler.

  Les Mer
 • Jeg er bekymret.

  Jeg er bekymret for at viktige ting blekner nå under pandemien som herjer. Det finnes ting vi ikke kan tillate oss å overse, selv når kriser inntreffer. Jeg tror at vi må alle stille oss spørsmålet om hva vi på lang sikt vil være takknemlig for at vi gjør i dag.

  Les Mer
 • Treet kjennes på frukten

  Skriften lærer oss at treet kjenner vi på frukten. Jeg tenker at det er to aspekter ved dette som er interessant å trekke frem nå som det virker som at samfunnet kan åpne igjen. Det første er at vi mest sannsynlig ikke får resultater fra dag én og det andre er at frukten først er god når den er moden.

  Les Mer
 • Når nøden kommer ovenfra

  Dessverre så nådde pandemien Covid-19 også Afrika i februar i år. Viruset som først ble oppdaget i Kina ble stor grad tatt til Afrika fra Europa. Uten kapasitet til å behandle respiratorpasienter, så haster det med å begrense smitten nå.

  Les Mer
 • Håp skaper endring

  Over hele verden er livet plutselig blitt endret for oss alle. Covid-19 påvirker oss, selv de tjenestene som Mercy Ships gir i Senegal, og mange andre organisasjoners innsats for verdens aller fattigste. Dette kan være den store testen om vårt arbeid bærer frukt 

  Les Mer
 • Nei takk til operasjon.

  I noen av verdens fattigste land er det flere grunner til at befolkningen ikke får den helsehjelpen og operasjonen som de så sårt trenger. En ny studie fra høsten 2019 bringer inn pasientfokus som et viktig moment, også i lav-inntektsland.

  Les Mer
 • Uinteressante mennesker?

  I lys av hendelser i samfunnet rundt oss, samt utviklingen i åpenhet og mediebruk, er jeg takknemlig for at mental helse har fått større plass i det offentlige rom de siste ukene. Vi har alle en mental helse og det må være rom for å snakke om det.

  Les Mer
 • Sorry, Ole Gunnar, hver tredje skade kan ikke leges

  Slik kunne overskriften vært hvis Ole Gunnar Solskjær hadde vært trener for et fotballag hos noen av våre underpriviligerte venner sør for Sahara. 30 % av den globale sykdomsbyrden trenger kirurgiske inngrep for å leges.

  Les Mer
 • Kvalme på Karl Johan

  For noen uker siden var jeg i Dakar sammen med Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Norges Ambassadør for Senegal, Gunnar Andreas Holm. Det var en glede å vise arbeidet som Mercy Ships utfører for både enkeltmennesker, og treningen av lokale helsearbeiderne.

  Les Mer
 • De rikes eller de fattiges visjon?

  Nylig var en lang rekke verdensledere samlet i New York i anledning «Bærekraftig utvikling»-konferansen. Norge stilte med både kongelige, statsminister, utenriksminister, utviklingsminister og klimaminister.

  Les Mer
 • Vil ha sårbare om bord

   Da tidenes største statsbudsjett ble presentert, var utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i Senegal for å se hvordan de aller mest sårbare kan få hjelp til bedre liv.

  Les Mer
 • Helseinnovasjon med teknologi

  Teknologi kan endre både hvordan vi tenker om og får tilgang til helsetjenester. Dette kan bli gode nyheter for mennesker som bor i regioner der helsetjenester er lite tilgjengelig eller helt fraværende.

  Les Mer

MercyMagasinet

Her finner du årsrapporten for 2019 og MercyMagasinet.
Alle rettigheter tilhører Mercy Ships Norge

 • Årsrapport for Mercy Ships 2019

  Se PDF
 • MercyMagasinet oktober 2019

  Se PDF
 • MercyMagasinet mai 2019

  Se PDF
 • Årsrapport for Mercy Ships 2018

  Se PDF
 • MercyMagasinet oktober 2018

  Se PDF
 • MercyMagasinet mai 2018

  Se PDF
 • Årsrapport for 2017

  Se PDF
 • MercyMagasinet oktober 2017

  Se PDF
 • MercyMagasinet mars 2017

  Se PDF
 • MercyMagasinet oktober 2016

  Se PDF
 • MercyMagasinet mars 2016

  Se PDF
 • MercyMagasinet desember 2015

  Se PDF

Mercy Ships’ logo

Mercy Ships ønsker at samme utrykk og profil skal brukes av hele organisasjonen, i alle virksomheter og i alle lokallag. Ta kontakt for å få tilsendt profilmanualen.

Her er noen retningslinjer for bruk av logo
• logoen skal brukes i sin helhet
• logoen skal brukes i sine opprinnelige farger

Mercy Ships’ bilder

Bilder fra Mercy Ships som kan brukes av pressen. Bildene er Mercy Ships’ eiendom og kilden skal alltid oppgis.

MS "Africa Mercy"
Les Mer
Frivillig og pasient
Les Mer
Operasjon
Les Mer
På vei ombord
Les Mer