Presserom

Mercy Ships bruker sykehusskip til å gi gratis førsteklasses helsetjenester, kapasitetsbygging og bærekraftig utvikling til mennesker i lavinntektsland med liten tilgang til et fungerende helsevesen. Organisasjonen ble grunnlagt i 1978 av Don og Deyon Stephens. Siden da, har Mercy Ships arbeidet i over 55 land og gitt direkte tjenester til en verdi av mer enn NOK 15 milliarder til over 2,8 millioner mennesker. Skipene våre er drevet av frivillig mannskap fra over 60 nasjoner. Rundt 1200 er frivillige med Mercy Ships hvert år.

Våre frivillige fagfolk er kirurger, tannleger, sykepleiere, lærere, kokker, sjøfolk, ingeniører og landbrukseksperter.

Mercy Ships har nasjonale kontorer i 16 land og ett afrikakontor i Benin. Vi har som mål å forandre enkeltmennesker og å tjene nasjoner.

 

 

 • Kan vi hjelpe uten å skape avhengighet?

  Nødhjelp redder liv. Det er nødvendig og viktig. Det gjør at mennesker reddes fra akutte situasjoner som krig, katastrofer og annen elendighet. Vi ser mennesker i nød og vi strekker ut en hånd eller et bankkort. Med de ressurser vi har, prøver vi så godt vi kan å berge liv. Katastrofeinnsatsen er relativt kortvarig ­— alt går fort — og det må vi fortsette med.

  Les Mer
 • Sjøtesten bestått for verdens største sivile sykehusskip “Global Mercy”™

  Skipet er snart leveringsklart, og skal nå innredes i Europa. Mercy Ships kunngjorde denne uken at sykehusskipet «Global Mercy» har gjennomført og bestått sjøtesten, som er en av de siste milepælene i nedtellingen til levering, innredning, jomfrutur og til første feltoppdrag i Afrika sør for Sahara i 2022.

  Les Mer
 • Er det rom for innovasjon innenfor bistand også?

  Albert Einstein skal ha sagt: “If you always do what you always did, you will always get what you always got”. Betydningen er enkel: Dersom vi ikke starter opp med nye måter å arbeide på – så er resultatet svært forutsigbart: Status quo. Min erfaring er at det kanskje er verre enn dette. Når alt rundt oss er i endring, og vi ikke forandrer måten vi arbeider på, vil vi trolig oppnå dårligere resultater år for år.

  Les Mer
 • Hjelp, hjelp til selvhjelp og «hvit hjelper» problematikk

  Vi i Mercy Ships «står lagelig til for hugg» med tanke på kritikken av hvite mennesker som reiser ut for å hjelpe mennesker med andre hudfarger under andre himmelstrøk. «White Savior Complex» kalles det gjerne. I den andre enden av skalaen finner vi «Hjelp til selvhjelp» som har blitt holdt fram som den beste modellen for bistand.

  Les Mer
 • Verdensbanken med dyster spådom om flere mennesker i ekstrem fattigdom

  Verdensbanken kom for noen få dager siden med sin rapport om den globale økonomien. Tallenes tale er krystallklar. Ingenting i min levetid har hatt så store negative økonomiske konsekvenser som COVID-19, med en tilbakegang på 4,3 % i den globale økonomien for 2020.

  Les Mer
 • Tid for å anerkjenne kirurgiens nødvendighet også i utviklingsland?

  Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til neste års statsbudsjettet 7. oktober, og de neste ukene vil avgjøre om regjeringen får gjennomslag for sine prioriteringer.

  Les Mer
 • Mercy Ships bygger verdens største sivile sykehusskip

  Vårt nyeste flaggskip «Global Mercy» blir verdens største sivile sykehusskip. Hver dag dør 46 000 mennesker av mangel på kirurgi. Det tilsvarer innbyggertallet i Arendal eller Haugesund. Det nye sykehusskipet er Mercy Ships sin respons på dette behovet.

  Les Mer
 • Styrking av helsevesen trenger både ildsjeler og gode systemer

  Mercy Ships har i snart 40 år gitt gratis kirurgisk hjelp til mennesker i lavinntektsland uten tilgang til et fungerende helsevesen. For mange er det fravær av tilbud innenfor geografisk område, økonomiske ressurser eller med nødvendig tillit til eksisterende helsetilbud som mangler.

  Les Mer
 • Jeg er bekymret.

  Jeg er bekymret for at viktige ting blekner nå under pandemien som herjer. Det finnes ting vi ikke kan tillate oss å overse, selv når kriser inntreffer. Jeg tror at vi må alle stille oss spørsmålet om hva vi på lang sikt vil være takknemlig for at vi gjør i dag.

  Les Mer
 • Treet kjennes på frukten

  Skriften lærer oss at treet kjenner vi på frukten. Jeg tenker at det er to aspekter ved dette som er interessant å trekke frem nå som det virker som at samfunnet kan åpne igjen. Det første er at vi mest sannsynlig ikke får resultater fra dag én og det andre er at frukten først er god når den er moden.

  Les Mer
 • Når nøden kommer ovenfra

  Dessverre så nådde pandemien Covid-19 også Afrika i februar i år. Viruset som først ble oppdaget i Kina ble stor grad tatt til Afrika fra Europa. Uten kapasitet til å behandle respiratorpasienter, så haster det med å begrense smitten nå.

  Les Mer
 • Håp skaper endring

  Over hele verden er livet plutselig blitt endret for oss alle. Covid-19 påvirker oss, selv de tjenestene som Mercy Ships gir i Senegal, og mange andre organisasjoners innsats for verdens aller fattigste. Dette kan være den store testen om vårt arbeid bærer frukt 

  Les Mer
 • Nei takk til operasjon.

  I noen av verdens fattigste land er det flere grunner til at befolkningen ikke får den helsehjelpen og operasjonen som de så sårt trenger. En ny studie fra høsten 2019 bringer inn pasientfokus som et viktig moment, også i lav-inntektsland.

  Les Mer
 • Uinteressante mennesker?

  I lys av hendelser i samfunnet rundt oss, samt utviklingen i åpenhet og mediebruk, er jeg takknemlig for at mental helse har fått større plass i det offentlige rom de siste ukene. Vi har alle en mental helse og det må være rom for å snakke om det.

  Les Mer
 • Sorry, Ole Gunnar, hver tredje skade kan ikke leges

  Slik kunne overskriften vært hvis Ole Gunnar Solskjær hadde vært trener for et fotballag hos noen av våre underpriviligerte venner sør for Sahara. 30 % av den globale sykdomsbyrden trenger kirurgiske inngrep for å leges.

  Les Mer
 • Kvalme på Karl Johan

  For noen uker siden var jeg i Dakar sammen med Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og Norges Ambassadør for Senegal, Gunnar Andreas Holm. Det var en glede å vise arbeidet som Mercy Ships utfører for både enkeltmennesker, og treningen av lokale helsearbeiderne.

  Les Mer
 • De rikes eller de fattiges visjon?

  Nylig var en lang rekke verdensledere samlet i New York i anledning «Bærekraftig utvikling»-konferansen. Norge stilte med både kongelige, statsminister, utenriksminister, utviklingsminister og klimaminister.

  Les Mer
 • Vil ha sårbare om bord

   Da tidenes største statsbudsjett ble presentert, var utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i Senegal for å se hvordan de aller mest sårbare kan få hjelp til bedre liv.

  Les Mer
 • Helseinnovasjon med teknologi

  Teknologi kan endre både hvordan vi tenker om og får tilgang til helsetjenester. Dette kan bli gode nyheter for mennesker som bor i regioner der helsetjenester er lite tilgjengelig eller helt fraværende.

  Les Mer

MercyMagasinet

Her finner du årsrapporten for 2020 og Mercy Magasinet.
Alle rettigheter tilhører Mercy Ships Norge

 • Årsrapport for Mercy Ships 2020

  Se PDF
 • Årsrapport for Mercy Ships 2019

  Se PDF
 • MercyMagasinet oktober 2019

  Se PDF
 • MercyMagasinet mai 2019

  Se PDF
 • Årsrapport for Mercy Ships 2018

  Se PDF
 • MercyMagasinet oktober 2018

  Se PDF
 • MercyMagasinet mai 2018

  Se PDF
 • Årsrapport for 2017

  Se PDF
 • MercyMagasinet oktober 2017

  Se PDF
 • MercyMagasinet mars 2017

  Se PDF
 • MercyMagasinet oktober 2016

  Se PDF
 • MercyMagasinet mars 2016

  Se PDF
 • MercyMagasinet desember 2015

  Se PDF

Mercy Ships’ logo

Mercy Ships ønsker at samme utrykk og profil skal brukes av hele organisasjonen, i alle virksomheter og i alle lokallag. Ta kontakt for å få tilsendt profilmanualen.

Her er noen retningslinjer for bruk av logo
• logoen skal brukes i sin helhet
• logoen skal brukes i sine opprinnelige farger

Mercy Ships’ bilder

Bilder fra Mercy Ships som kan brukes av pressen. Bildene er Mercy Ships’ eiendom og kilden skal alltid oppgis.

MS "Africa Mercy"
Les Mer
Frivillig og pasient
Les Mer
Operasjon
Les Mer
På vei ombord
Les Mer