En unik flåte

Rundt fem milliard mennesker mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. Over 75% av folk bor i nærheten av en havneby.
Med verdens største sivilie sykehusskip, kan
Mercy Ships være med til å gjenopprette helse og verdighet.
Frivillig profesjonelt mannskap gir gratis
grunnleggende omsorg og kirurgi.

+ 590 havnebyer besøkt
+ 2,71 millioner mennesker direkte berørt
+ 40 års tjeneste

Afrika er vårt virkefelt

Vi arbeider på det afrikanske kontinentet med sykehusskipet «Africa Mercy».

Mer info