fbpx

Femårsplanen

Ifølge Lancet-kommisjonen dør over 17 millioner mennesker hvert år fra tilstander som trengte kirurgi. Det er over tre ganger som mange som dør årlig av HIV, malaria og tuberkulose til sammen.

Skal denne alvorlige krisen løses, må den kirurgiske kapasiteten i lavinntektsland øke betraktelig. Mercy Ships satser for fullt på å øke egen kapasitet for kirurgi og utdanning, og øke kunnskapen om behovet for og effekten av kirurgi i lavinntektsland.

Mercy Ships jobber for å bekjempe disse fattigdomssykdommene på tre plan:

For å oppnå dette, arbeider Mercy Ships etter en femårsplan sammen med hvert vertsland. Relasjonen til regjeringen og helsedepartementet gjør det mulig å tilpasse tilbudet til hvert lands behov.
Mercy Ships imøtekommer det akutte behovet for helsehjelp, og arbeider også for å styrke landenes helsevesen og påvirke offentlig politikk. Målet er å takle rotårsakene til sosiale helseforskjeller og ikke bare konsekvensene de får.

I 40 år har vi brukt sykehusskip som redskap for å gi gratis kirurgi til pasienter uten andre alternativer.

Skipene inngår i vår 5-års-strategi fordelt på 3 faser.

Syklusen vi presenterer (se nedenfor) jobber vi etter i hvert eneste land vi besøker.

Fase 1

År 1

År 2

I fase 1 jobber vi for å gi helsesektoren og helsepersonellet best mulig rammevilkår. Vi er nødt til å ha både regjering og helsemyndigheter med oss om vi skal bidra til en varig forbedring av helsesektoren i landet.

Inngåelse av samarbeid

To år før vi planlegger å ankomme med skipet starter vi med å bygge relasjoner og innlede samarbeid med presidentkontor, helsedepartement, andre regjeringsavdelinger og ikke-statlige organisasjoner.

Vi analyserer behovene i det lokale helsevesenet for å finne ut hvor vårt bidrag vil være mest effektiv. Vi har et eget team som undersøker kirurgisk kapasitet, havneforhold og sikkerhet.

Fase 2

År 3

I fase 2 ligger skipet til kai og vi opererer pasienter samtidig som vi prøver å videreformidle ferdigheter til lokalt helsepersonell. Vi ønsker å gjøre de lokale kirurgene og sykepleierne best mulig rustet til å fortsette å operere folk i landet etter at vi har dratt

Sykehusskipet i havn

Straks skipet legger til kai starter 3 parallelle prosjekter:

  • Gratis kirurgi og tannpleie til pasienter
  • Opplæring og veiledning til lokalt helsepersonell
  • Renovering og oppgradering av klinikker og sykehus


Sykehusskipet ligger til kai i 10 måneder i vår femårsplan for de landene vi besøker.

Fase 3

År 4

År 5

I fase 3 er fokuset at det vi etterlater oss av ferdigheter, nytt utstyr og renoverte klinikker kommer pasientene til best mulig nytte. Derfor følger vi opp tett og sørger for å evaluere samarbeidet.

Opplæring, oppfølging og evaluering

Selv om skipet seiler videre etter 10 måneder, fortsetter samarbeidet. De neste årene vil vi følge opp helsepersonell som har fått utdanning og veiledning, og vi følger også opp vedlikehold og bruk av utstyr og maskiner som har blitt installert.

 Mercy Ships har egne landansvarlige (Country Directors) som bor i vertslandet og følger prosessen fra begynnelse til slutt. Dette både for å påse at prosjektet når målsetningene og for å ta vare på relasjoner med lokale myndigheter. Vi er tross alt bare gjester som vil hjelpe til.

Vi følger Jesu to tusen år gamle eksempel og gir praktisk, betingelsesløs nestekjærlighet.

Vi bruker sykehusskip, der mannskap og helsepersonell jobber gratis, for å gi håp og gratis kirurgisk hjelp til mennesker i lavinntektsland uten tilgang til et fungerende helsevesen. 

Samtidig som vi utfører kirurgiske operasjoner om bord på skipene våre, utdanner vi lokale kirurger og sykepleier slik at de kan fortsette å gi hjelp når vi seiler videre til neste land. 

1 %

Over 73% av verdens befolkning bor i nærheten av en havneby

Hvorfor bruker vi sykehusskip?

Et skip er den mest effektive plattformen for å levere høyteknologiske og moderne sykehustjenester til områder hvor rent vann, elektrisitet og medisinske fasiliteter er svært begrenset eller ikke-eksisterende.

Samtidig – med mer enn 73 % av jordens befolkning som bor nærmere enn 160 kilometer fra kysten, har vi mulighet til å nå enda flere med våre gratis sykehustjenester. Mange land mangler rent vann, sikker strømforsyning, medisinske fasiliteter og helsepersonell.

Våre skip er førsteklasses sykehus med et kontrollert, sikkert og rent miljø for pasienter og frivillige – operativt fra dag èn når vi ankommer et nytt land.

Hvorfor vi gjør det vi gjør

Ifølge Lancet-kommisjonens rapport om global kirurgi, dør 16,9 millioner mennesker hvert år av mangel på trygg kirurgi. Det er over tre ganger så mange som dør hvert år av HIV, malaria og tuberkulose til sammen.

I tillegg lever milliarder av mennesker med kronisk smerte, økonomisk krise og sosialt stigma på grunn av skader og deformeringer som kunne vært ordnet med kirurgi. Behovet for betydelig vekst i kirurgisk kapasitet og trening er enormt. Dette er kirurgi-krisen.

1 mill

16,9 millioner* mennesker kommer til å dø årlig uten tilgang til kirurgi. 

* Lancet Global Surgery 2030 Report

1 %

Over 93 % av befolkningen i Afrika sør for Sahara mangler profesjonell kirurgi når de trenger det.

Topp moderne sykehus

Skipene våre er svært effektive. Vi tar med oss et topp moderne sykehus til områder der rent vann, elektrisitet, medisinske fasiliteter og personell ofte mangler eller ikke eksisterer. Istedenfor å bygge opp fasilitetene vi trenger, kan vi tilby et trygt, stabilt sykehus, som samtidig er en undervisningsplattform. Slik gir vi livreddende og livsforandrende kirurgi til tusener av nødlidende mennesker.

Sykehustjenester

16,9 millioner* mennesker kommer til å dø årlig uten tilgang til kirurgi.  Over 93 % av befolkningen i Afrika sør for Sahara mangler profesjonell kirurgi når de trenger det. Over 75% av folk bor i nærheten av en havneby. Med verdens største sivilie sykehusskip, kan Mercy Ships være med til å forvandle liv for tusenvis hvert eneste år.

* Lancet Global Surgery 2030 Report

Rekonstruerende ansiktskirurgi

Godartede svulster som vokser og leppe- og ganespalte kan forårsake store og livstruende problemer.

Brannskadeoperasjoner

Mercy Ships opererer og behandler mange brannskadde, svært ofte små barn.

Ortopedi

Mercy Ships opererer ofte skjelettskader, benskjevheter og klumpfot, i tillegg til at vi bidrar med opplæring og oppfølging.

Fødselsskader

Kvinner som har opplevd traumatiske fødsler kan få nytt liv ved operasjoner og veiledning.

Generell kirurgi

Mercy Ships gir bedre helse med bl.a. brokkoperasjoner og strumabehandling slik at familieforsørgere igjen får muligheten til å være yrkesaktive.

Øyeoperasjoner

Blindhet pga. grå stær er et stort problem i Afrika. Mercy Ships har spesialisert seg på å behandle dette og en ti minutters operasjon kan gi et nytt liv.

Tannbehandling

Mercy Ships har et spesialisert tannhelseprogram. Både utførende og forebyggende.

Lindrende pleie

Noen pasienter kan vi ikke redde. Her gir vi støtte, hjelp og undervisning til pasienten og de nærmeste.

“Africa Mercy ” til kai i Cotonou, Benin.

Langsiktig kapasitetsbygging

Alle mennesker burde ha tilgang til et velfungerende helsevesen og til kirurgi de har råd til når de trenger det. Dessverre er det ikke slik der Mercy Ships arbeider. Derfor driver vi med kapasitetsbygging. Når sykehusskipet drar videre, skal landets helsepersonell stå bedre rustet til å gi bedre helsetjenester til sine landsmenn, i bedre fasiliteter og med moderne utstyr.
Dette er “hjelp til selvhjelp” for helsesektoren. Vi gir (videre)utdanning til kirurger og sykepleiere, pusser opp sykehus og klinikker og gir råd til helsemyndighetene.

Utdanning av lokalt helsepersonel

Vi bruker hver operasjon om bord som en arena for (videre)utanning av lokale kirurger og sykepleiere slik at det lokale helsevesenet står styrket når sykehusskipet vårt har seilt videre til neste havn.

Bygge bedre sykehus

Vi samarbeider tett med våre vertsland om å styrke helsesektoren ved å trene og veilede lokalt medisinsk personale, og renovere sykehus og klinikker.

Donasjoner av medisinsk utstyr og maskiner

 I tillegg til å  utdanne og veilede lokalt helsepersonell, donerer vi moderne utstyr som gjør kirurgiske inngrep tryggere.

Jordbruk

Mange sykdommer kan forebygges ved å spise sunn mat. Det gjelder blant annet deformeringer av skjelettet. Derfor hjelper Mercy Ships de lokale bøndene i lavinntektsland å øke utbyttet og kvaliteten på landbruket sitt.  På denne måten får vi bokstavlig talt tatt noen problemer ved roten.

Sykehustjenester​

Langsiktig kapasitetsbygging

Alle mennesker burde ha tilgang til et velfungerende helsevesen og til kirurgi de har råd til når de trenger det. Dessverre er det ikke slik der Mercy Ships arbeider. Derfor driver vi med kapasitetsbygging. Når sykehusskipet drar videre, skal landets helsepersonell stå bedre rustet til å gi bedre helsetjenester til sine landsmenn, i bedre fasiliteter og med moderne utstyr.

Gi en operasjon i dag

En gave på 660,- kroner eller mer hjelper oss å gjennomføre en leppe- og ganespalteoperasjon.

Ca. 6 000 mennesker i pasientkø i Guinea

Ved begynneslen av hvert feltoppdrag åpner vi for at lokalbefolkningen kan komme å få vurdert ulike helseplager. De vi kan hjelpe får timekort. Behovene er enorme og derfor har vi bygget et helt nytt skip som mer enn dobler kapasiteten vår! 

Bli bedre kjent med Mercy Ships

– Kirurgi mot fattigdom i over 40 år

Se hva vi gjør

Mercy Ships mål er å utrydde fattigdoms-sykdommer og at lokalt helsepersonell uten hjelp kan gi helsetjenester i sine lokalsamfunn.

Våre sykehusskip

Skipene våre er svært effektive. Vi tar med oss et topp moderne sykehus til områder der rent vann, elektrisitet, medisinske fasiliteter og personell ofte mangler eller ikke eksisterer. 

Sykehustjenester

Alle mennesker burde ha tilgang til et velfungerende helsevesen og til kirurgi de har råd til når de trenger det. Vårt behandlingstilbud forvandler liv for tusenvis hvert eneste år.

Kapasitetsbygging

Vi gir (videre)utdanning til kirurger og sykepleiere, pusser opp sykehus og klinikker og gir råd til helsemyndighetene.

Møt Våre pasienter

Flere milliarder mennesker i verden er underernærte med liten eller ingen tilgang til rent vann og helsetjenester. Bak statistikken lever enkeltmennesker som trenger vår hjelp til å finne håp og verdighet..

Våre frivillige

Å være frivillig med Mercy Ships er en unik opplevelse. Enten du er i Norge eller om bord på våre skip, endres livet ditt. Om bord har du muligheten til å jobbe med mennesker fra hele verden på et sykehus med de samme fasilitetene som hjemme. 

Vår 45 år historie

Mercy Ships er en global kristen hjelpeorganisasjon grunnlagt i 1978. Mercy Ships har sitt utspring fra organisasjonen Ungdom i Oppdrag. Drømmen og visjonen bak organisasjonen tok form for over 40 år siden. 

MercyMagasinet

Sammen gir vi barn mulighet til å gå og løpe, hindrer tidlig død for mange mødre og fedre, og gir blinde synet tilbake. Mercy Ships gir forsørgere anledning til å være forsørgere ved å gi dem helsa tilbake. Bli inspirert ved å lese aktuelle artikler om bistand og historier fra skipene.

Start ditt livs eventyr

Fyll inn navn og epost så sender jeg deg en mail om det å bli frivillig på ett av våre skip. Håper å høre fra deg, hilsen Bowie 👍  

Bowie Buverud
Rekrutteringsansvarlig

En gave på 350,- kroner dekker kostnadene til bandasjer og materiell som brukes i forbindelse med operasjonen.

En gave på 660,- kroner eller mer hjelper oss å gjennomføre en leppe- og ganespalteoperasjon.

En gave på 350,- kroner dekker kostnadene til bandasjer og materiell som brukes i forbindelse med operasjonen.

En gave på 660,- kroner eller mer hjelper oss å gjennomføre en leppe- og ganespalteoperasjon.

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Personvernerklæring