Styrking av helsevesen trenger både ildsjeler og gode systemer

Mercy Ships har i snart 40 år gitt gratis kirurgisk hjelp til mennesker i lavinntektsland uten tilgang til et fungerende helsevesen. For mange er det fravær av tilbud innenfor geografisk område, økonomiske ressurser eller med nødvendig tillit til eksisterende helsetilbud som mangler. Vi er nok mest kjent for innsatsen som er gjort av frivillige hos Mercy Ships, først gjennom «Anastasis» og nå gjennom sykeshusskipet «Africa Mercy».

Vi kommer til å fortsette med å gi gratis operasjoner om bord på skipene våre. Men det mange kanskje ikke vet, er at vi parallelt har store prosjekter på land, slik at vi etterlater oss noe varig når skipet seiler videre.

«Kapasitetsbygging» kalles det på fagspråket. Dette vil i korthet si at vi styrker det lokale helsevesenet slik at landet selv er i stand til å ta seg av sine egne innbyggere. I dette har aktører som oss en viktig birolle, men landets egne må eie dette.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet en spesiell strategi som de kaller «HSS Framework», for å etablere en felles forståelse av hva et helsesystem egentlig er, og hvordan man kan jobbe for å styrke det. Det første punktet i strategien handler om kvaliteten på helsetjenestene som ytes, og her kan vi i Mercy Ships bidra.

I 2018 innledet vi et omfattende samarbeid med et universitet i Vest-Afrika. Universitet har landets eneste utdanning for tannleger. Tannlegene får 6-7 års utdanning, men i 2018 hadde ingen mulighet til å få praktisk trening før avgangseksamen, eller på første arbeidsplass.

Nå, 2 år etter, har universitetet åpnet sin egen tannklinikk for studenter, der de behandler pasienter parallelt med utdanningen. Det gir studentene muligheten til å få praktisk erfaring under kyndig veiledning før de selv skal ut og praktisere. Driftskostnadene til denne tannklinikken dekkes nå av universitet selv med noe bidrag fra pasientene som får behandling. Dette viser at målet om å bidra til bærekraftig utvikling innen lokalt helsevesen fungerer. Vi vil gjerne tilpasse og gjennomføre lignende prosjekter i andre samarbeidsland.

Fra høst 2020 skal klinikken få eget røntgenapparat og dessuten mulighet for direkte videooverføring fra pasientstolen. Dette åpner for uante muligheter til å utveksle erfaring og kompetanse med våre spesialister for å styrke utdannelsen ytterligere

I forrige uke fikk vi besøk av en pasient som fikk gleden av dette. Han hadde smerter rundt flere tenner. En vanlig prosedyre ville vært å trekke to tenner fordi man antar at tennene var opphavet til smertene. Røntgen avdekket imidlertid en svulst på størrelse med en golfball i munnen. Dette er ikke uvanlig, men gjennom tidlig inngrep slipper pasienten mange år med smerte, et deformert ansikt og kanskje en altfor tidlig død.

Universitetet setter nå i gang med en tilsvarende opplæring av biomedisinske teknikere for langsiktig vedlikehold av helseutstyr. Samtlige teknikere i landet, ble lært opp i 2018, og nå står vi på trappene til en permanent utdanning.

COVID-19 har påvirket mye av bistandsarbeid i 2020, men utviklingen i dette prosjektet har skutt fart til tross for situasjonen. Hemmeligheten er flest mulig lokale arbeidere og gode digitale løsninger. Bare i dette prosjektet har vi gitt over 500 virtuelle mentortimer.

Jeg tror at kombinasjonen av frivillighet, øyeblikkelig hjelp og systematisk tilnærming kan føre til varig endring. Vi må bare ha tålmodighet…

Roger Vassnes

nasjonal leder