fbpx

Sykehustjenester

Behandlingstilbud

Rekonstruerende ansiktskirurgi

Godartede svulster som vokser og leppe- og ganespalte kan forårsake store og livstruende problemer.

En godartet svulst er livstruende, når den fortsetter å vokse. En ubehandlet svulst kan gi økende spise- og pustevansker. I tillegg blir personer med slike lidelser ofte møtt med avvisning i sine lokalsamfunn.

Mercy Ships’ frivillige leger lukker også leppe- og ganespalter. Barna med slike fødselsdefekter har en redusert sjanse for å overleve, fordi det er vanskelig å ta til seg næring. Infeksjoner og underernæring er en dødelig kombinasjon for disse spedbarna.

Ifølge WHO dør gjennomsnittlig 180.000 mennesker hvert år av brannskader. De fleste av dem lever i lav- og middelinntektsland. Mange mennesker i Afrika lager mat over åpen ild med kokende olje eller vann, og barn kan oppleve å få brannskader i kontakt med dette.

Når en brannskade ikke blir behandlet, trekker huden seg sammen og leddene låses i én stilling. Mercy Ships’ spesialister retter ut leddene igjen kirurgisk. Etter operasjonen står en intensiv periode med fysioterapi for tur til pasienten har fått tilbake full førlighet. Mercy Ships gir også omsorg for pasienter med posttraumatisk stress.

Brannskadeoperasjoner

Mercy Ships opererer og behandler mange brannskadde, svært ofte små barn.

Generell kirurgi

Ved brokkoperasjoner og annen generell kirurgi bidrar Mercy Ships til bedre helse og gir dermed ofte forsørgere av familier muligheten til igjen å bidra.

Med tilstander som lyske- eller navlebrokk går det ikke å utføre fysisk krevende arbeid. Dette kan føre til at familier blir uten inntekt og at barn må slutte på skolen. Fattigdommens syklus starter som regel på en slik måte.

Mercy Ships behandler slike lidelser, i tillegg til skjoldbruskproblematikk (struma).

Vi ser på hva som kan tilbys på lokale sykehus, analysere behovene i landet, og tilpasser innsatsen vår etter dette. Mercy Ships samarbeider med lokale myndigheter og tilbyr kompetanse der behovene er store. Der det er mulig, tilbyr vi utdanning til lokalt helsepersonell slik at de kan gi bedre helsetjenester til sine landsmenn.

Noen pasienter kan vi ikke redde. Enten sykdom kommet for langt, eller pasienten er i en tilstand som våre kirurger ikke kan kan håndtere. Dette er selvsagt alle verst for pasienten og de nærmeste. I et land der medisinske og sosiale omsorg knapt nok eksisterer, fører en uhelbredelig sykdom ofte til en uverdig slutt.

Mercy Ships’ lindrende team gir kultursensitiv pleie og smertebehandling til uhelbredelig syke, og råd til hvordan de nærmeste kan mestre situasjonen. Dette skjer på jevnlige hjemmebesøk.

Lindrende pleie

Noen pasienter kan vi ikke redde. Her gir vi støtte, hjelp og undervisning til pasienten og de nærmeste.

Ortopedi

Mercy Ships opererer ofte skjelettskader, benskjevheter og klumpfot, i tillegg til at vi bidrar med opplæring og oppfølging.

Medisinsk feilbehandling og under- eller feilernæring gir ofte skjevheter i beinbygningen. Ortopediske skader og bruddskader forekommer ofte i lavinntektsland.
Mercy Ships gjenoppretter skjeve ledd hos barn. Slik får de mulighet til å delta i skole- og fritidsaktiviteter igjen.

Mercy Ships bruker Ponseti-metoden til behandling av klumpfot. Metoden krever et minimum av teknisk utstyr og kirurgiske inngrep. Vi holder kurs for lokalt helsepersonell slik at de kan bruke denne metoden selv.

I Afrika er nesten seks millioner mennesker rammet av blindhet. 80% av disse tilfellene kan forebygges gjennom utdanning eller tidlig intervensjon. En relativt enkel prosedyre kan også avhjelpe blindhet.

Det å være blind i den tredje verden betyr ofte at man ikke lenger deltar i samfunnets daglige aktiviteter. Blinde barn blir avvist.

Selv om grå stær helst påvirker de eldre, så kan barn også av og til bli født med denne synsskaden.

Som blind er du helt avhengig av dine nærmeste. Et barn kan fungere som den blindes øyne, men blir forhindret i å gå på skolen. En blind pasient kan få tilbake synet med en ti minutters operasjon. Slik gir Mercy Ships nytt håp til hele familier.

Mercy Ships’ øyekirurger er mentorer for lokale kolleger, slik at de kan oppdateres på de mest effektive teknikkene og ta dem i bruk selv. Dette er et godt eksempel på at arbeidet kan fortsette etter at Mercy Ships har forlatt landet og seilt til neste havn.

Øyekirurgi

Blindhet og grå stær er et stort problem i Afrika. Mercy Ships har spesialisert seg på å behandle dette og en 10 minutters operasjon kan gi et nytt liv.

Tannbehandling

Mercy Ships har et spesialisert tannhelseprogram. Vi både behandler og forebygger.

Mange mennesker i lavinntektsland har aldri vært hos tannlegen. Enten finnes det ikke noen tannlege i nærheten eller så er behandling altfor kostbar. Tannbørster og -pasta blir regnet som luksusvarer. 

Mercy Ships’ tannleger og assistenter behandler tusenvis av mennesker i hvert land vi besøker. Alle som kommer til konsultasjon, får en gratis tannbørste.

Ved å informere folk om behovet for god munnhygiene, bidrar vi til sunne vaner i etterkant av besøket vårt.

Langvarige fødsler uten faglig assistanse kan føre til skade på fødselskanal, urinrør og tarm. Både mor og barn er i livsfare. Kvinner som har fått fistula, kronisk inkontinens, opplever doble traumer. I tillegg til de fysiske plagene, opplever de ofte å bli utstøtt av familie og lokalsamfunn.

Etter operasjon og rådgivning drar kvinnene friske hjem igjen der et nytt kapittel venter. De er ikke lenger marginaliserte i samfunnet.

Mercy Ships samarbeider med andre organisasjoner om fistulabehandling, der dette er en mulighet. Renovering av klinikker gir mulighet for å drive prosjektet videre etter at Mercy Ships’ feltoppdrag er over.

VVF - fødselskader

Kvinner som har opplevd traumatiske fødsler kan få nytt liv ved operasjoner og veiledning.
Alle mennesker burde ha tilgang til et velfungerende helsevesen og til kirurgi de har råd til når de trenger det. Dessverre er det ikke slik der Mercy Ships arbeider. Derfor driver vi med kapasitetsbygging. Når sykehusskipet drar videre, skal landets helsepersonell stå bedre rustet til å gi bedre helsetjenester til sine landsmenn, i bedre fasiliteter og med moderne utstyr.
Ca. 6 000 mennesker i pasientkø i Guinea

Ved begynneslen av hvert feltoppdrag åpner vi for at lokalbefolkningen kan komme å få vurdert ulike helseplager. De vi kan hjelpe får timekort. Behovene er enorme og derfor har vi bygget et helt nytt skip som mer enn dobler kapasiteten vår! 

Bli bedre kjent med Mercy Ships

– Kirurgi mot fattigdom i over 40 år

Se hva vi gjør

Mercy Ships mål er å utrydde fattigdoms-sykdommer og at lokalt helsepersonell uten hjelp kan gi helsetjenester i sine lokalsamfunn.

Våre sykehusskip

Skipene våre er svært effektive. Vi tar med oss et topp moderne sykehus til områder der rent vann, elektrisitet, medisinske fasiliteter og personell ofte mangler eller ikke eksisterer. 

Sykehustjenester

Alle mennesker burde ha tilgang til et velfungerende helsevesen og til kirurgi de har råd til når de trenger det. Vårt behandlingstilbud forvandler liv for tusenvis hvert eneste år.

Kapasitetsbygging

Vi gir (videre)utdanning til kirurger og sykepleiere, pusser opp sykehus og klinikker og gir råd til helsemyndighetene.

Møt Våre pasienter

Flere milliarder mennesker i verden er underernærte med liten eller ingen tilgang til rent vann og helsetjenester. Bak statistikken lever enkeltmennesker som trenger vår hjelp til å finne håp og verdighet..

Våre frivillige

Å være frivillig med Mercy Ships er en unik opplevelse. Enten du er i Norge eller om bord på våre skip, endres livet ditt. Om bord har du muligheten til å jobbe med mennesker fra hele verden på et sykehus med de samme fasilitetene som hjemme. 

Vår 45 år historie

Mercy Ships er en global kristen hjelpeorganisasjon grunnlagt i 1978. Mercy Ships har sitt utspring fra organisasjonen Ungdom i Oppdrag. Drømmen og visjonen bak organisasjonen tok form for over 40 år siden. 

MercyMagasinet

Sammen gir vi barn mulighet til å gå og løpe, hindrer tidlig død for mange mødre og fedre, og gir blinde synet tilbake. Mercy Ships gir forsørgere anledning til å være forsørgere ved å gi dem helsa tilbake. Bli inspirert ved å lese aktuelle artikler om bistand og historier fra skipene.

Start ditt livs eventyr

Fyll inn navn og epost så sender jeg deg en mail om det å bli frivillig på ett av våre skip. Håper å høre fra deg, hilsen Bowie 👍  

Bowie Buverud
Rekrutteringsansvarlig

En gave på 350,- kroner dekker kostnadene til bandasjer og materiell som brukes i forbindelse med operasjonen.

En gave på 660,- kroner eller mer hjelper oss å gjennomføre en leppe- og ganespalteoperasjon.

En gave på 350,- kroner dekker kostnadene til bandasjer og materiell som brukes i forbindelse med operasjonen.

En gave på 660,- kroner eller mer hjelper oss å gjennomføre en leppe- og ganespalteoperasjon.

Tusen takk!

Takk for påmeldingen til våre nyhetsmail.
Hilsen  Mercy Ships!

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Personvernerklæring