Tannbehandling

Mange mennesker i lavinntektsland har aldri vært hos tannlegen før. Enten finnes det ikke noe tannlege eller så er tannhelsetjenesten altfor dyr. Tannbørster og -pasta blir regnet for luksusvarer. 

I hvert land behandler Mercy Ships sine frivillige tannleger og assistenter tusenvis av mennesker. Alle som kommer til konsultasjon, får en gratis tannbørste.

Ved å informere folk om behovet for god munnhygiene, bidrar vi til sunne vaner i etterkant av besøket vårt.