Slik vil gaven din bli brukt

  • Vaksinering av sårbare mennesker og helsepersonell i byer og landsbyer i Sentral- og Vest- Afrika, inkludert Senegal, Benin, Guinea, Liberia og Sierra Leone.
  • Opplæring av leger og sykepleiere som i å sette vaksiner og gi livreddende medisiner.
  • Spre informasjon om korona- vaksiner til folk i fjerntliggende landsbyer gjennom nettverk av helsepersonell, landsbyledere og menigheter i tillegg til lokale medier og radio.

Eventuelle overskytende midler vil bli brukt til annet koronarelatert arbeid i Afrika.