Verdensbanken med dyster spådom om flere mennesker i ekstrem fattigdom

Verdensbanken kom for noen få dager siden med sin rapport om den globale økonomien. Tallenes tale er krystallklar. Ingenting i min levetid har hatt så store negative økonomiske konsekvenser som COVID-19, med en tilbakegang på 4,3 % i den globale økonomien for 2020.  Vi må faktisk tilbake til verdenskrigene og den store depresjonen rundt 1930 for å finne større økonomiske ringvirkninger. Dette er svært dramatisk.

Verdensbanken er også klar på at nå må «vi» få fart på vaksineringen for å begrense skadene fra viruset. Vi i Mercy Ships kunne ikke vært mer enig, men vi skal være glade for at vi har en utviklingsminister som arbeider for rettferdig fordeling av vaksiner, uavhengig av landets betalingsevne. I tillegg til betalingsevne vil det være komplikasjoner knyttet til distribusjon, oppbevaring og prosedyrer i utviklingsland – alt mer komplisert i områder uten tilgang til elektrisitet, telefon og veinett.

I rapporten fra verdensbanken trekkes den store økningen i statsgjeld frem som en stor utfordring. Økningen i statsgjeld er nå opp mot høydene på slutten av 1980-tallet der mange utviklingsland opplevde økonomisk gjeldskrise og tap av tiår med økonomisk vekst.

Reduksjon i etterspørsel etter varer, bortfall av arbeid, nedstengning av samfunn og undervisning, og mangel på mat nå hverdagen til mange i Afrika sør for Sahara. I tillegg til dette, reduseres internasjonale bidrag som et resultat av nedgangstider hos givere.  En av konsekvensene av COVID-19 er 100 millioner nye medmennesker som tvinges inn i ekstrem fattigdom. 30 millioner av disse bor sør for Sahara, der allerede 4 av 10 lever på denne måten.

Flere av bærekraftsmålene går nå feil vei.

Pandemien har avslørt store mangler i lokalt helsevesen i mange utviklingsland.. Det er behov for økte investeringer i lokale helsevesen for både å gi riktig pleie av befolkningen i dag og for å være forberedt på fremtidige helsekriser.

Vi i Mercy Ships har vært klare over disse forholdene lenge, og er glade for at dette har fått ny oppmerksomhet fra verdenssamfunnet.

I 2021 dobler vi kapasiteten vår gjennom å sette inn et nytt sykehusskip i tillegg til det vi har operativt i dag. Det nye skipet har enda større kapasitet til utdanning av lokale helsearbeidere enn dagens skip har, og å utruste det lokale helsevesenet er ett av våre fremste mål. Vi ønsker gjerne å samarbeide med andre aktører for å bidra til at helsevesenet i Vest-Afrika skal komme opp på et slikt nivå at vår hjelp blir overflødig.

Det er ennå et stykke fram dit, men i fra 1970 har antall mennesker i verden som lever i ekstrem fattigdom, blitt redusert fra 50 til 10 %. Vi erfarer at vi lykkes, og det gjør at vi er enda sikrere på at det er riktig av oss å doble kapasiteten.

Roger Vassnes

nasjonal leder