VVF

Langvarige fødsler uten faglig assistanse kan føre til skade på fødselskanal og urinrør. Både mor og barn er i livsfare. Kvinner som har fått fistulakronisk inkontinens, opplever doble traumer. I tillegg til de fysiske plagene, opplever de ofte å bli behandlet uvennlig av familie og lokalsamfunn. 

Etter operasjon og rådgivning drar kvinnene friske hjem igjen der et nytt kapittel venter. De er ikke lenger marginaliserte i samfunnet. 

Mercy Ships samarbeider med andre organisasjoner om fistulaprosjektet, der dette er en mulighet. Renovering av klinikker gir mulighet for å drive prosjektet videre etter at Mercy Ships’ feltoppdrag er over.