Før

Hawa

Etter

Alle trodde Hawa skulle dø. På bare to år utviklet svulsten seg utover og innover, og truet Hawas liv.

Hawa fikk et helt nytt smil
MS Orange Play knapp
Mercy Ships på 30 sekunder video thumb

Før

Hawa

Etter

Alle trodde Hawa skulle dø. På bare to år utviklet svulsten seg utover og innover, og truet Hawas liv.

Hawa fikk et helt nytt smil mobil

Før

Hawa

Etter

Alle trodde Hawa skulle dø. På bare to år utviklet svulsten seg utover og innover, og truet Hawas liv.

Saliou fikk et helt nytt smil
MS Orange Play knapp

Før

Etter

Hawa

Før

Etter