Hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Mercy Ships Norge.

Du finner personlig telefonnummer og mail under her.

Mercy Ships Norge

Markens gate 48
4612 Kristiansand S
Tlf. 51 51 00 90
msnorge@mercyships.org

Kontakter

Roger Vassnes

Roger Vassnes
National leder
+47 926 76 722
roger.vassnes@mercyships.org

Martin Aarflot
Innsamlingsleder
+47 924 11 295
martin.aarflot@mercyships.org

 Bowie Buverud

Bowie Buverud
Rekruttering frivillige
+47 920 88 393
Bowie.buverud@mercyships.org

Karin Høiland

Karin Høiland
Kontormedarbeider
+47 940 05 181
karin.hoiland@mercyships.org

urt Andreassen

Curt Andreassen
Regnskap
+47 940 15 177
curt.andreassen@mercyships.org

Arne Lindekleiv
Prosjektleder/Næringslivssamarbeid
+47 900 44 670
arne.lindekleiv@mercyships.org

Jørn Lemvik

Jørn Lemvik
Senior Rådgiver / Internasjonale prosjekter
+47 932 47 831
jorn.lemvik@mercyships.org

Bethel Hamrin
Prosjektkoordinator offentlige finansieringskilder
+47 960 13 203
bethel.hamrin@mercyships.org

Gabriella Jakobsson Åberg

Gabriella Jakobsson Åberg
Adminstrasjon
+47 463 09 543
gabriella.jakobssonaberg@mercyships.org

Helge Josdal

Helge Josdal
Kommunikasjonsrådgiver
+47 982 12 222
helge@folk.no

Wenche Øgaard

Wenche Øgaard
Gaveregistrering
+47 932 59 616
wenche.ogaard@mercyships.org

Fra venstre

Lars Karl Hult – Nestleder

Helga Kjøstvedt – Styremedlem

Filip Rygg – Styreleder

Håvard Drange – Styremedlem

Tor-Sigurd Tuen – Styremedlem