Partnere

Mercy Ships samarbeider med mange bedrifter og organisasjoner i arbeidet med kirurgi mot fattigdom.

Våre skip er som en liten by og det er mange behov å engasjere seg i. Vi mottar pengestøtte, varer og tjenester. Noen bedrifter har tatt ansvar for å bemanne en stilling noen måneder hvert år, andre gir oss mat, medisiner, eller annet utstyr vi trenger ombord. Andre igjen sponser med større eller mindre bidrag. Ta kontakt med Arne Lindekleiv (900 44 670) eller Martin Aarflot (924 11 295) for en samtale om du ønsker å engasjere deg eller din bedrift.